Skip to content

JURNALUL UNUI OUTSIDER, de Ioan Neacşu

publicistică din anul 2006 – Ziarul de Bacău

Archive

Category: Politica
 
 
 
 
 
 
 
 
46
Educa?ia extracurricular?
 
          Casa Corpului Didactic din Bac?u a organizat un simpozion na?ional cu titlul "Implic?-te n problemele comunit??ii", la care au participat dasc?li din jude?, dar ?i din alte jude?e, precum ?i invita?i care aveau ceva de spus n tem?. Foarte bine organizat, simpozionul de la Bac?u este simptomatic pentru direc?ia n care merge acum educa?ia. Puternic influen?at? de brusca deschidere spre lume, pedagogia din Romnia ?i nsu?e?te modul de a gndi pragmatic ?i rudimentar al americanilor, de exemplu. Doamna Judith Moon, consul pentru afaceri publice la Ambasada SUA din Bucure?ti, prezent? la simpozionul din Bac?u, a ilustrat cum nu se poate mai bine prin cuvntul s?u mediocru ?i marcat de obsesiile americane – atisegrega?ionismul ?i discriminarea pozitiv?, de fapt egalitarismul care a f?cut deja n secolul trecut atta r?u – modul de gndire american n domeniul educa?iei. Factorii de decizie din Romnia sunt deruta?i, nu exist? politici bine conturate n acest domeniu , tocmai pentru c? se ncearc? o "implementare" a unei gndiri care nu se potrive?te nici cu modul nostru de a fi, nici cu tradi?ia ?colii romne?ti. Comunic?rile prezentate, toate pe suport electronic ?i adunate pe un CD foarte bine editat, nu au totu?i caracter ?tiin?ific, nu pornesc de la o bibliografie minim?, au p?r?sit discursul ?tiin?ific academic pentru o gndire "pe puncte", sau cu descrierea unor ac?iuni nso?it? de fotografii, o gndire tautologic?, dac? pot spune a?a. Foarte interesanta comunicare a doamnei nv. Anica Ungureanu de la One?ti este n ntregime scris? "pe puncte" ! Este de fapt singura comunicare n care se vorbe?te despre un ONG ?colar, Asocia?ia "?colarul mic", ONG care are personalitate juridic? din 2001 ?i care reprezint? chiar ce ar trebui s? fac? elevii, p?rin?ii ?i profesorii pentru a se organiza n scopul derul?rii unor programe educa?ionale extracurriculare. Profesorii ?i elevii de la Liceul "Mihai Eminescu" au prezentat dou? comunic?ri interesante, dar proiectele descrise nu   s-au derulat n interiorul Societ??ii Culturale din liceu, de?i exist? un departament de mediu care ar fi putut foarte bine contribui la succesul ini?iativei doamnei prof. Elena Co?escu, iar proiectele derulate de doamna prof. Paula Petrea cu elevii s?i ar fi ar?tat altfel dac? ar fi fost rezultatul unui parteneriat ntre SCEPL "Mihai Eminescu" ?i Funda?ia de Sprijin Comunitar. De altfel a? remarca faptul c? dou? ONG-uri au fost prezen?e exemplare la acest simpozion: " Habitat for Humanity" de la Com?ne?ti, prezentat? de doamna Maria Laura ?i?ca ?i Funda?ia de Sprijin Comunitar din Bac?u, FSC, prezentat? de doamna Gabriela Achih?i, poate cea mai important? reprezentant? a societ??ii civile din jude?.  Avnd puternice leg?turi cu ?coala, deoarece marea majoritate a voluntarilor cu care lucreaz? aceste asocia?ii sunt elevi, ele nu sunt totu?i ONG-uri ?colare. Cu adev?rat n tem? ?i foarte bine structurat? a fost comunicarea doamnei profesoare Geta Popovici de la Asocia?ia de Educa?ie Civic?, gazd? al?turi de Casa Corpului Didactic pentru simpozionul de care vorbesc. A? dori s? mai remarc prezen?a reprezentan?ilor celebrei de acum "Siveco", deoarece suportul electronic  este din ce n ce mai sim?it n ?coal?. Interesant? este din acest punct de vedere comunicarea f?cut? de un grup de nv???tori din Gala?i, Bra?ov ?i…Dr?gu?ani, comuna Parava, coordona?i de institutorul Ionel-C?t?lin Diaconu despre "Comunitatea didactic? virtual?". Este o foarte precis? analiz? a site-ului www.didactic.ro care arat? c? internetul face accesibil? informa?ia din orice col? de ?ar?, chiar ?i din Dr?gu?ani! O fi bine, o fi r?u ? Eu parc? tot a? protesta mpotriva practicismului ?sta infantilizant, parc? tot a? vrea s? ascult o comunicare "?tiin?ific?"!
 
31 oct.
 
 
 
 
 
 
45
Momentul adev?rului
 
          Acum, cnd citi?i aceste rnduri, poate c? domnul Jose Barosso , pre?edintele Comisiei Europene, va fi anun?at numele comisarului european din Romnia. S-au vehiculat mai multe propuneri, s-a politizat mult, ca de obicei, de?i regulile sunt clare: premierul nume?te comisarul, dar importan?a func?iei a nfierbntat partidele, fiecare dorind s? aib? un cuvnt de spus, dac? nu chiar un candidat. Pn? ?i pre?edintele Comisiei Europene – un fel de guvern al Europei – nu uit? c? este social-democrat, de?i func?ia i cere s? fac? alegerea cea mai profitabil? pentru Europa. Dac? ne uit?m pe lista guvernului european, constat?m c? nu prea avem motive s? ne facem complexe de inferioritate. Nu-s cine ?tie ce personalit??i, iar portofoliile au fost repartizate, cel pu?in pn? acum, absolut aleatoriu. Hai s? le trecem n revist?: Rela?ii institu?ionale ?i strategii comunica?ionale, Afaceri ?i industrie, Justi?ie, libertate ?i securitate, Transporturi, Administra?ie, audit ?i antifraud?, Economie ?i finan?e, Economie intern? ?i servicii, Agricultur? ?i dezvoltare rural?, Concuren??, Comer?, Pescuit ?i afaceri maritime, Mediu, S?n?tate ?i protec?ia consumatorului, Dezvoltare ?i asisten?? umanitar?, Extindere, Ocupare , afaceri sociale ?i ?anse egale, Impozite ?i uniune vamal?, Programare financiar? ?i buget, Rela?ii externe ?i politica european? de vecin?tate, Educa?ie, preg?tire profesional?, cultur? ?i multilingvism, Politica regional?, Energie, ?tiin?? ?i cercetare, Societate informa?ional? ?i media. Vedem 24 de portofolii gndite destul de confuz, sau poate n func?ie de interesele statelor ai c?ror reprezentan?i sunt “comisarii” respectivi. Cel pu?in cinci portofolii se adreseaz? economiei ?i comer?ului, dar s?n?tatea este nghesuit? n acela?i loc cuprotec?ia consumatorului, iar nv???mntul, educa?ia, cultura, multilingvismul (?) sunt sub o singur? p?l?rie, ?i aceea din Slovacia! Citi?i lista guvernului european ?i imagina?i-v? ce figur? ar face n acest context un Varujan Vosganian, care s? se ocupe de cultur?, poate cel mai sensibil domeniu ntr-o Europ? care mo?tene?te cea mai complex? cultur?, dar ?i cea mai divers? ?i n consecin?? foarte greu de gestionat/ protejat/ dezvoltat. Romnia trebuie s? trimit? n guvernul Europei pe cel mai bun reprezentant pe care l are, dincolo de orice negociere politic?. Noi suntem mai buni dect ne crede Europa, dar trebuie s? ar?t?m acest lucru. Vocea comisarului european din Romnia trebuie s? se aud? clar ?i distinct, personalitatea sa trebuie s? fie demn? de marii nainta?i romni care au f?cut politic? european? respectat?, apreciat? ?i admirat? aproape unanim. Destui ani “ne-am f?cut temele” pe care ni le-a dat cu un nemeritat aer de superioritate Europa. Este timpul s?-i d?m ?i noi teme, dar de fapt noi trebuie s?-i d?m solu?ii.
          Sper din toat? inima ca mica mea teorie s? nu fie doar o simpl? utopie. Dup? cum sper ca la alegeri s? n?eleag? ?i aleg?torul romn c? nu po?i face parlament cu subingineri, administratori de bloc, osp?tari sau mili?ieni. Dac? partidele vor propune pe lista Parlamentului European nume care s? devin? personalit??i respectate n capitala Europei, poate c? vom avea n felul ?sta un model ?i pentru Parlamentul Romniei. Poate vom avea un model ?i pentru consiliile jude?ene ?i locale, pentru to?i demnitarii ?i chiar pentru to?i func?ionarii publici. Intrarea n Europa este “momentul adev?rului” pentru noi  deoarece nu doar politicienii ?i ho?ii de buzunare vor circula liber ?i vor face astfel imaginea Romniei, ci din ce n ce mai mul?i muncitori, speciali?ti, chiar turi?ti. Europenii nu vor mai putea judeca doar dup? cei care le-au mncat lebedele, dup? cum ?i noi vedem c? elevi din Fran?a veni?i n practic? la Bac?u fur?, dar nu spunem c? francezii snt un popor de ho?i. n sfr?it, studen?ii nemul?umi?i cu universit??ile de la noi, vor putea s? se duc? oriunde, s? ia note mari f?r? s? dea mit? ?i s?-?i fac? doctorate celebre, iar marii no?tri savan?i din universit??i vor fi solicita?i la Sorbona sau altundeva n Europa oferindu-li-se salarii astronomice!
          Poate atunci cnd se va ncheia cu adev?rat procesul de formare a Uniunii Europene, acesta va fi momentul adev?rului nu doar pentru noi, ci ?i pentru Europa. Rezumat, acest moment ar trebui descris drept momentul n care se va nlocui politicianismul cu o politic? a promov?rii valorii n toate domeniile, pn? ?i n politic?!
 
24 oct.
 
 
 
 
 
 
44
Anatemizarea compromisului
 
          Dup? ce a afurisit preo?ii, domnul ministru Adrian Iorgulescu    ?i-a adus aminte ?i de colegii s?i, compozitorii. To?i cei care au scris sau interpretat cntece comuniste, de la “Am cravata mea, sunt pionier” pn? la “Republic?, m?rea]? vatr?” merit? oprobriul public.
Poate vreun tn?r nfierbntat ?i animat de cele mai nobile idealuri ar putea formula asemenea afurisenii. Domnul ministru, ns?, nu! Nimeni dintre cei care au tr?it infernul comunist nu este pur. Nu se poate s? fi traversat un fluviu de scrn? ?i s? ajungi la malul cel?lalt imaculat. Oamenii nu-s ngeri. C?linescu spunea c? oamenii politici f?g?duiesc fericiri viitoare, dar n timpul ?sta via?a noastr? trece. Nu putem vorbi serios, ca Mao, c? poporul va tr?i bine peste cinci sute de ani, iar poporul s? aplaude, entuziasmat de fericirea viitoare. Mai ales oamenii de cultur?, pentru a-?i salva opera, au fost n stare de compromisuri pe care nu avem voie s? le judec?m. Se spune c? Zaharia Stancu, dup? ce ?inea cte un discurs politic, cerea secretarei s?-i fac? o cafea, “s?-?i cl?teasc? gura de c?cat”. Marin Preda a scris un capitol n “Delirul” n care-l portretizeaz? pe Ceau?escu, pentru a putea scrie despre mare?alul Antonescu ?i despre legionari. Capitolul respectiv este evident “lipit”, o edi?ie definitiv? a romanului se poate lipsi de el, dar a fost compromisul necesar pentru ca romanul s? apar?. Volumul al doilea nu a mai ap?rut, scriitorul nu a putut p?c?li vigilen?a securit??ii ?i a pl?tit cu via?a pn? la urm? nc?p??narea de a scrie romanul, dar acum se g?sesc detractori care-i repro?eaz? acel compromis. Cnd     l-am cunoscut pe George Lesnea, v?znd o oarecare reticen?? a mea, poetul mi-a spus repede, ca un fel de scuz?, c? de fapt el este un poet religios ?i mai trziu, cnd voi citi opera sa interbelic?, voi vedea c? nu este poetul partidului. Celebra poezie care se recita la fiecare serbare ?colar?, “Partidul e-n toate,  e-n cele ce sunt/ ?i-n cele ce mine vor rde la soare…” este de fapt un imn religios n care cuvntul “Dumnezeu” a fost nlocuit cu “partid”! Compromisul lui G. C?linescu era atent supravegheat, la Institutul care-i poart? acum numele avea ca director pe tovar??ul Novicov, care era atent la tot ce spunea sau f?cea marele scriitor. Profesorul Ion Rotaru, unul dintre discipoli, poveste?te c? la institut cnd vorbea C?linescu nimeni nu avea voie s? scoat? noti?e. n acela?i timp Lucian Blaga, refuznd orice compromis, nici m?car un articol ct de mic n care s?-?i exprime “adeziunea” la politica partidului, a murit nainte de a-?i vedea opera, fie ?i doar poezia, retip?rit?. Lucian Blaga a fost un erou, dar nu to?i creatorii de cultur? sunt eroi!  Am dat  exemple din literatur?, deoarece mi este mai familiar? dect muzica, dar cred c? situa?ia a fost aceea?i n toate artele.
          ?i totu?i una-i compromisul care salveaz? opera ?i alta-i “opera” de tmpire sistematic? a oamenilor prin filmele lui Sergiu Nicolaescu, prin poeziile lui Mihai Beniuc sau prin cenaclul lui Adrian P?unescu. Cultura de mas? era ncurajat? ?i dirijat? de partid, deoarece era un excelent mijloc de manipulare. Ion Pascadi mi povestea c? a participat la o ?edin?? cu primii secretari din jude?e n care ace?tia au cerut s? nu li se mai trimit? cenaclul lui Adrian P?unescu n turneu, deoarece le ?tirbea autoritatea. Li s-a spus c?, atunci cnd vor fi n stare s? fac? educa?ie comunist? la un stadion plin de oameni, care mai ?i pl?tesc pentru aceasta, atunci nu vor mai primi vizita celebrului cenaclu! Una-i s? scrii articole de fond “la comand?”, pe care de cele mai multe ori le semna “Redac?ia” ?i alta-i s? faci poli?ie politic? teroriznd scriitorii pe fa??, cum f?cea “S?pt?mna”, sau “SLAST”, ori “acoperit”, cum se f?cea n “Luceaf?rul”,  “Cronica”, de fapt n mai toate redac?iile de reviste sau edituri.
          Subtextul Operei  este inefabil, iar omul de cultur? este singur, cu propria sa con?tiin?? ?i cu Dumnezeu, la aceast? judecat? care nu poate fi dect transcendent?. Nimeni nu-l poate judeca, nici m?car domnul ministru Adrian Iorgulescu. La?it??ile sau actele ne?tiute de eroism trebuie s? ?i le judece fiecare singur, m?rturisind n fa?a lui Dumnezeu. A te erija n procuror, a?a cum face domnul ministru ?i a ncepe s? anatemizezi n dreapta ?i n stnga este o mare eroare!
 
16 oct.
 
 
 
 
 
43
Cacaia va?a opera ?
 
          Domnul pre?edinte Traian B?sescu a spus, cu ocazia deschiderii noului an universitar, c? nv???mntul romnesc este mediocru. Are dreptate, de?i el era ultimul n drept s? o fac?; este ca ?i cum ai vorbi de funie n casa spnzuratului! Nici o singur? universitate din Romnia nu este n topul primelor cinci sute de universit??i, este adev?rat, dar ar trebui c?utate cauzele. Acestea sunt, dup? a mea p?rere, dou?: una istoric?, faptul c? de cel pu?in ?aizeci de ani intelectualitatea din Romnia este distrus? n mod sistematic ?i a doua care ?ine de politicile tuturor guvernelor, ante ?i postdecembriste, de subfinan?are a sistemului de nv???mnt.
          Nu vreau s? reiau discu?ia care se duce ntre surzi cu privire la finan?are. n?eleg, din spusele domnului pre?edinte B?sescu, dar ?i din spusele multor politicieni de la toate partidele, c? ei nu dau dou? parale pe nv???mnt, de aceea nu-l finan?eaz?, nu-l modernizeaz?, cred sincer c? nu merit?. De ce ? Exist? o percep?ie simpl? a omului de rnd, care consider? util doar ceva care are rezultate imediate. Politicienii no?tri ntreab? ct la sut? dintre absolven?ii ?colii, de la ?coala profesional? pn? la universitate, intr? n “cmpul muncii”, c?i ?omeri produce ?coala ?i deduc mediocritatea sistemului din aceste cifre. Cer chiar o repolitehnizare a nv???mntului, ca n anii ?aptezeci, cnd “practica n produc?ie” d?dea peste cap toat? ?coala, dar se f?cea cu sfin?enie, deoarece absolven?ii de liceu trebuia s? aib? o meserie. Viitorii medici de la Liceul Bacovia, de exemplu, primeau diplom? de “prelucr?tor prin a?chiere”, adic? strungar! n loc s? nve?e biologie, chimie sau matematic?, pierdeau vremea cu orele de atelier, sau …din agricultur?. Judecata gre?it? a celor care privesc de pe margine sistemul de nv???mnt ?i care-?i dau cu p?rerea din cnd n cnd, ca domnul pre?edinte, este c? trebuie neap?rat ca tn?rul absolvent s? aib? o preg?tire “practic?”. Nu se n?elege faptul c? cea mai bun? preg?tire practic? este preg?tirea teoretic?. Dac? ?coala l nva?? pe elev o anumit? tehnologie, cnd acesta ajunge n fabric? se schimb? tehnologia ?i cuno?tin?ele lui devin inutile. Dac? ns? el nva?? n ?coal? principii teoretice ale tehnologiilor, se va plia rapid pe orice tehnologie, chiar de ultim? or?. Universit??ile noastre politehnice nu trebuie s? produc? muncitori cu studii superioare, cum sunt numi?i, mai n glum?, mai n serios inginerii, ci speciali?ti capabili nu doar s? aplice noi tehnologii, ci chiar s? le inventeze. Pentru asta ns? este necesar? o solid? preg?tire teoretic?. Universit??ile din restul lumii, prezente n topul celor cinci sute, au ajuns acolo nu pentru faptul c? absolven?ii lor au g?sit de lucru, ci pentru faptul c? num?r? printre profesori savan?i cunoscu?i, laurea?i ai premiului Nobel, autori ai sute de c?r?i, de la tratate masive, la comunic?ri care duc nainte domeniul lor de competen??. Ei au la dispozi?ie laboratoare utilate  ca-n filmele SF, au o armat? de laboran?i care sunt ei n?i?i mari speciali?ti n domeniu, studen?ii au de unde nv??a. Cercetarea este n Universitate cartea de vizit?, ori la noi munca de cercetare se face aproape clandestin, ea nu certific? valoarea ?colii, ci num?rul de absolven?i angaja?i! Singurul romn laureat cu premiul Nobel, George Emil Palade, ar fi r?mas un obscur profesor de biologie la Buz?u f?r? laboratoarele americane unde ?i-a elaborat  teoria. Ce ?anse are un savant s? se afirme ntr-o universitate romneasc?? De ce nu vine de la Paris domnul Basarab Nicolescu s? predea fizica la Bucure?ti?
          Imediat dup? ocupa?ia sovietic?, elita noastr? intelectual? a fost ndep?rtat? din Academie, din universit??i, din via?a public? ?i nlocuit? cu veleitari “membri de partid”, apoi, n anii ?aizeci, locurile r?mase libere din catedre au nceput s? fie ocupate nu de cei mai buni absolven?i, ci de activi?tii de la uascr. Dup? 1989 un alt val de activi?ti au n?p?dit universit??ile, sau au construit “afaceri” care s-au numit “universit??i particulare”. A nceput cump?ratul diplomelor, de liceu, de licen??, de doctorat, apoi multe catedre s-au constituit n afaceri de familie ?i universitatea a devenit o uria?? form? f?r? fond.
          mi amintesc o ntmplare pe care am mai povestit-o, dar care se potrive?te foarte bine aici. n timpul celui de al doilea r?zboi mondial, un profesor de biologie romn dintr-o ?coal? rural? a c?zut prizonier la ru?i, aproape de Odesa. Ofi?erul rus care tria prizonierii, cnd a auzit c? este profesor, l-a scos din rnd, nu l-a trimis la munc?, i-a acordat un regim preferen?ial, mncare mai bun?, ciocolat?, ?ig?ri, l-a l?sat s? se odihneasc? dou?-trei zile, apoi l-a chemat ?i l-a ntrebat: “Cacaia va?a opera?” El a dat din umeri, i-a explicat c? este un profesor de ?ar?, c? nu are “oper?”. “A, t uciteli, t ne profesor. Pa?ol na rabotu!” Ru?ii spun “prepodavateli” la nv???tor, “uciteli” la profesorul de liceu ?i “profesor” doar la profesorul universitar, care obligatoriu trebuie s? fie un savant cu “oper?”. C?i dintre universitarii no?tri au “oper?” ? C?i sunt cita?i de colegii lor din restul lumii n lucr?rile lor? C?i au produs asemenea impresie la congresele interna?ionale, nct se bat universit??ile din lume s?-i invite pentru un ciclu de conferin?e? Aici n Romnia ?i pot da unul altuia oricte diplome ?i premii, adev?rul apare atunci cnd ies n arena interna?ional?. Pentru ca nv???mntul romnesc s? nu mai fie mediocru trebuie mul?i bani, trebuie lansat? cercetarea ?tiin?ific? la nivelul la care se face n marile universit??i ale lumii, dar trebuie ca to?i profesorii universitari s? fie ntreba?i: “cacaia va?a opera?”. Am descoperi printre ei mul?i profesori de ?ar?…
10 oct
 
 
 
 
 
 
 
42
Psihologia victimei
 
          Criminali?tii vorbesc despre faptul c? sunt oameni care-s predestina?i s? fie victime. Exist? un comportament care atrage agresiunea, apoi exist? justific?ri ?i autoculpabiliz?ri care fac din victim? un ap?r?tor al criminalului. Poate exist? chiar un fel de voluptate masochist? a victimei, o pl?cere mai mult sau mai pu?in evident? cu care-?i plnge de mil?. Pe bun? dreptate domnul  C. T. Popescu spunea c? nu putem vorbi de criminali n absen?a victimelor, ori n isteria produs? de dosariad?, tocmai victimele lipsesc. Lipsesc sau sunt declarate criminali, n timp ce adev?ra?ii criminali o fac pe judec?torii. S-au scris tone de articole pe aceast? tem?, eu nsumi am mai scris dou?, ar fi cazul s? nu mai r?spundem acestei penibile provoc?ri, dar un interviu al Anei Blandiana publicat n ultimul num?r din “Formula AS”, ca ?i lectura unei excep?ionale c?r?i n format electronic de Vladimir Bucovski intitulat? “Bucovski la Sighet ” (www.liternet.ro) m-au determinat s? reiau tema.
          Ana Blandiana poveste?te propria sa experien?? cu privire la securitate, observnd un lucru elementar, dar care nu este luat n calcul nici de politicieni, nici de ziari?ti, nici de membrii CNSAS.  “Cred c? una dintre gre?elile pe care le facem acum este c? discut?m despre comunism ca despre ceva uniform ?i compact. N-a fost a?a” spune poeta. Sigur, fiecare caz este diferit de celelalte ?i cea mai mare absurditate este cea  a liberalilor care au hot?rt s?-i bage n aceea?i oal? pe to?i cei care au semnat un angajament. Dar fiecare sunt convins c? are povestea lui, inventat? sau nu, este imposibil de controlat adev?rul pove?tii, ceea ce se poate controla ns? evident este caracterul criminal al dela?iunii, faptul c? a f?cut r?u cuiva, c? exist? o victim?. Liberalii au devenit mai bol?evici dect bol?evicii, execut? f?r? judecat?, doar din dorin?a de a pl?ti unele poli?e politice. Pentru a o diaboliza pe doamna Mona Musc?, ei sunt gata s? schimbe legea, astfel nct s? o poat? include ?i pe ea.  Dar PSD-ul pe cine exclude? Dar PRM-ul, care chiar se mndre?te cu securi?tii din partid? Cine-i criminalul ?i cine-i victima: o asistent? venit? la Universitate dintr-o ?coal? de ?ar?, care ?tie c? dac? nu face tot ce i se spune poate ajunge napoi la ?ar?, sau ofi?erul de securitate care a pus-o s? semneze angajamentul? De ce nu-l caut? doamna Mona Musc? pe ofi?erul respectiv, s?-l dea n judecat?? Dup? psihologia victimei, de care vorbeam, n loc s? fie revoltat? ?i s? fac? proces, ea plnge ?i ?i cere scuze! Nu-i iau ap?rarea doamnei Mona Musc?, dar m? revolt? atitudinea asta vinovat?, n timp ce adev?ra?ii vinova?i jubileaz?. Un general de securitate care a ordonat sau chiar a comis crime este un erou, are afaceri mari sau pensii grase, n timp ce mii de oameni teroriza?i de ofi?erii alba?tri sunt teroriza?i n continuare, ba ajung s? ?i plng? ?i s?-?i cear? iertare, ca doamna Mona Musc?!
          Dac? tot vorbim de iertare,  doamna deputat tot ar avea de ce s?-?i cear?, de?i poate c? n to?i ace?ti ani a fost ?antajat? cu acel dosar care a ap?rut atunci cnd a fost nevoie de el… M? gndesc la faptul c? domnia sa a contribuit la luarea a cel pu?in trei decizii care pe mine m-au surprins. n primul rnd a propus ?i a reu?it s? impun? n fruntea CNSAS pe domnul Oni?oru, care a avut “sarcina” s? fac? din el o institu?ie de operet?. A contribuit apoi cu toat? capacitatea sa de influen?are la salvarea monumentului funerar al comuni?tilor, chiar sacrificnd construc?ia viitoarei catedrale patriarhale. n sfr?it, se laud? cu o lege a pensiilor  potrivit c?reia profesorii, medicii, arti?tii au ni?te pensii de mizerie, n timp ce activi?tii ?i securi?tii au pensii de multe mii de lei noi. Pentru pensionarii cu studii universitare s-au mai ad?ugat ?i anii de facultate, deoarece pensiile ie?eau mai mult dect ridicole, dar calcula?i la nivelul salariului minim pe economie la anii respectivi. Nu s-au gndit s? le calculeze securi?tilor ?i activi?tilor pensiile la nivelul salariului minim!  Ei pentru ce primesc pensii mari, pentru c? au terorizat oamenii ?i au distrus ]ara? n?eleg c?, potrivit moralei cre?tine, nu au fost b?ga?i n pu?c?rie, cum ar fi trebuit, dar s? le mai dai ?i pensii uria?e drept premii pentru crimele s?vr?ite!            Doamna Mona Musc? nu trebuie pedepsit? pentru acel dosar, ci pentru aceste decizii la luarea c?rora a contribuit decisiv. Probabil func?ioneaz? pn? la urm? o lege a compensa?iei!
 
2 oct.
 
 
 
 
 
 
 
41
R?spunderea magistra?ilor
 
         Dup? scandalul din ?coli, a venit ?i rndul judec?toriilor s?-?i nchid? u?ile pe motiv de salarizare. Sigur c? este mic un salariu de cinci milioane de lei vechi,dar nu este mic dac?-l compar?m cu salariile din nv???mnt. Doar comparativ cu cele ?aptesprezece milioane ale ?efilor, sau cu zecile de milioane ale judec?torilor, el pare mic. Sigur c? este inechitabil ca grefierul s? aib? de zece ori mai pu?in dect judec?torul. Balamucul din salarizarea bugetarilor a ap?rut cnd s-au dat, preferen?ial, m?riri de salarii la parlamentari, apoi la ofi?eri, la poli?ie, la vam?, n sfr?it la judec?tori, pe motiv c? salariile mari i fac incoruptibili. Ct de incoruptibili au devenit se vede dup? num?rul  arest?rilor din vam?. Echitatea nu este punctul forte al doctrinei liberale, dar pn? acum am avut doar guvern?ri social democrate sau cre?tin democrate. Un social democrat convins, ca domnul Petre Roman, a creat  n economia nc? de stat structuri capabile s? genereze salarii de sute de milioane pentru directori, n condi?iile unor prest?ri lamentabile, care de cele mai multe ori au dus la faliment. Schimbarea bazei de calcul a salariilor bugetare au inaugurat-o parlamentarii, apoi bulg?rele de z?pad? a crescut alarmant. Anul trecut, vrnd s? scape de gura profesorilor, guvernan?ii au promis c? pn? n aprilie vor face o nou? lege a salariz?rii bugetarilor, care s? rezolve cererile celor din nv???mnt. Nu au f?cut nimic pn? acum, iar ministrul muncii spune c? o nou? lege nu este posibil? dect peste patru ani! Este total absurd, deoarece pentru aceast? lege nu este nevoie dect de voin?? politic?. Nu-i nevoie de bani. Doamna ministru Monica Macovei spune c? nu poate m?ri salariile grefierilor, deoarece nu-i d? bani ministrul finan?elor. Dar nu-i nevoie s? ia bani din buget, ci doar s?-i redistribuie pe cei care-i are. Dac? ar lua de la fiecare judec?tor cte cinci milioane, ar dubla pur ?i simplu salariul grefierilor, iar de la judec?tori nici nu s-ar cunoa?te.
         Pe lng? salarii, judec?torii sunt privilegia?i ?i prin faptul c? sunt inamovibili, dar ?i mai ales prin faptul c? nu au aproape nici un fel de r?spundere. Un ministru poate fi suspendat, apoi judecat, exist? o lege a r?spunderii ministeriale, chiar pre?edintele poate fi suspendat, doar judec?torii nu; ei sunt un fel de dumnezeu! Esen?a democra?iei st? n faptul c? puterile n stat se controleaz? reciproc. Parlamentul, Guvernul ?i Pre?edintele se controleaz? unul pe altul, dar Justi?ia nu intr? n acest cerc. Ea este deasupra tuturor. ncercarea unor membri ai Parlamentului de a formula o lege a r?spunderii magistra?ilor a produs ieri o mascarad? care ntrece mult pe cea din nv???mnt, deoarece are ca obiect fuga de r?spundere: o grev? a judec?torilor! Domnii (de fapt doamnele) care amn? mii de procese au hot?rt ca o jum?tate de or? s? nu mai judece, deoarece nu vor s? fie tra?i la r?spundere pentru sentin?ele pe care le dau. Statul romn a pl?tit sute de milioane de euro daune pentru procesele pierdute la CEDO, dar nimeni nu i-a cerut judec?torului care a dat o sentin?? evident nelegal? ?i netemeinic? s? r?spund? material ?i chiar penal pentru ea. Cum se explic? solu?ii diametral opuse date de judec?tori care aplic? totu?i aceea?i lege? Domnul Emil Hurezeanu este de p?rere c? fiecare judec?tor judec? “n legea lui”! P?i pentru o asemenea judecat? trebuie s? aib? salarii  de cteva ori mai mari dect ale profesorilor sau ale medicilor ?i nici s? nu r?spund? de ceea ce fac? Sentin?ele gre?ite sunt condi?ionate fie de prostie, fie de corup?ie, fie pur ?i simplu de nep?sare, deoarece judec?torul ?tie c? nu trebuie s? dea socoteal? nim?nui. Va da socoteal? Judec?torului Suprem, dar pu?in i pas?. Crucea din sala de judecat? ?i Biblia sunt pentru cine crede n Dumnezeu, nu pentru judec?tori. Eu cred c? ar trebui s? existe nu doar c?ile de atac a unei sentin?e, ci ?i posibilitatea ca justi?iabilul care se simte nedrept??it s? poat? da n judecat? judec?torul, care nu este mai presus de lege, conform Constitu?iei. Dac? ar mai fi controlate ?i averile magistra?ilor, poate c? justi?ie s-ar face n sfr?it ?i n Romnia.
          Magistratul trebuie s?-?i fac? meseria bine, ca ?i medicul, sau profesorul, f?r? s? aib? salarii sau privilegii care s?-l scoat? deasupra celorlal?i, chiar deasupra Legii!
 
26 sept.
 
 
 
 
 
40
Cre?tin democra?ia salveaz? Romnia ?
 
         Duminic? a avut loc la Bac?u Conferin?a organiza?iei jude?ene a PN?CD. Domnul B?lan Ioan, singurul candidat la func?ia de pre?edinte, a prezentat o mo?iune intitulat? “Numai cre?tin democra?ia salveaz? Romnia” n care tradi?ionala politic? anticomunist? ?i pronun?at doctrinar? a PN?CD-ului s-a mbinat cu foarte pragmatice idei “corecte politic”. In principiu, domnul Ioan B?lan are dreptate. Eu am sus?inut nc? din 1990 c? tranzi?ia de la comunism la capitalism nu poate fi garantat? nici de social-democra?i, care n toate fostele state comuniste provin din fostele partide unice, nici de liberali, care n-au cum s? apar? ca for?? politic? ?i mai ales economic? din vechiul sistem. Cine putea avea “capital” n 1989? Cei care veneau din str?in?tate, deci au f?cut avere acolo, sau cei care au furat ?i continu? s? fure n Romnia. Acum, dup? at?ia ani, au ap?rut ?i capitali?ti forma?i n ?ar?, dar ei sunt mereu contesta?i deoarece sunt asimila?i de opinia public? celorlalte dou? categorii. Singurii care aveau ?i o politic? radical anticomunist?, ?i o doctrin? potrivit? cu starea ??rii de dup? 1989 erau ??r?ni?tii. Morala cre?tin?, ideea de dreptate, subsidiaritatea, patriotismul  reprezint? baza doctrinar? a unei politici capabile s? gestioneze tranzi?ia. Din p?cate nu-s suficiente doar principiile. Este nevoie ?i de oameni, de “expertiz?”, cum se spune acum, de oameni competen?i ?i hot?r?i, capabili s? pun? n oper? ideile. Mai este nevoie ?i de voin?a electoratului. Un popor ?inut o jum?tate de secol n nchisoare, cnd iese la lumin?, orbit de soare are tendin?a s? se ntoarc? la loc n umbra cu care s-a obi?nuit. A?a s-a ntmplat la noi timp de ?ase ani, ani n care mafia securisto-comunist? s-a consolidat. Cnd a venit la putere CDR-ul ?i Emil Constantinescu, mafia st?pnea deja Romnia. Anii 1996-2000 sunt singurii ani n care s-a f?cut reform? real?. Din p?cate PN?CD-ul – adev?ratul autor al acestei reforme – a fost diabolizat de o pres? nu neap?rat obedient? mafiei, ct imatur? ?i incapabil? s? analizeze e?ichierul politic. n to?i acei patru ani s-a stopat declinul financiar, s-a stopat distrugerea economiei, s-au pus bazele unei Romnii europene n toate domeniile. Munca sisific? a guvernelor care s-au perindat n acest timp, dar mai ales a guvernului Victor Ciorbea a fost sistematic sabotat? nu doar de opozi?ie, ct mai ales din interior, de ministrul transporturilor, de exemplu… Presa a prezentat astfel lucrurile nct ?i azi, la festivit??ile de la ?ebea, de exemplu, Victor Ciorbea este huiduit de echipele de agitatori care-l huiduiau ?i pe Corneliu Coposu. Domnul pre?edinte Emil Constantinescu a cur??at serviciile secrete de securi?ti, a trecut n rezerv? sute de generali ?i colonei, dar dup? 2000 mul?i dintre ei au revenit. Au fost judeca?i, condamna?i ?i nchi?i sute de ho?i mari, dar dup? 2000 au fost elibera?i. Pre?edintele Emil Constantinescu este v?zut, de asemenea, ca resposabil pentru toate nenorocirile pe care el de fapt le-a stopat. Cum poate fi l?murit un electorat orbit de propaganda pl?tit? de mafie c? singura solu?ie este pentru Romnia democra?ia cre?tin?? ntr-un singur mod: propunndu-i nu doar principii ?i programe, ci ?i oameni capabili s? le realizeze. Aici ns? PN?CD-ul st? r?u. Nu po?i face politic? mare cu ve?nicul domn Corni??. Nici dac? ai la centru tot un Opri?, un Bubenec, nu-i mare scofal?. Cnd am auzit, duminica trecut?, c? domnul Ciuhandru propune o colaborare cu Partidul Democrat, am r?mas perplex. Cred c? ?i pe s?racul Gheorghe Ceau?escu l-a luat propunerea prin surprindere ?i inima nu i-a mai rezistat. Dumnezeu s?-l odihneasc?! Cum s? colaborezi cu cei care sistematic te-au sabotat cnd erai la guvernare? Nu-i previzibil faptul c? se vor purta la fel? De fapt nici nu au continuat discu?iile, ceea ce i-a determinat pe ??r?ni?ti s? cear? conducerii PPE s? amne discutarea primirii Partidului Democrat din Romnia ca membru asociat. Domnul Adrian Ghi??, secretarul general al PN?CD, prezent la conferin?a de duminic?, a motivat gestul cre?tin-democra?ilor romni prin aceea c? Partidul Democrat nu s-a ?inut de cuvnt ?i nu a continuat discu?iile propuse de domnul Ciuhandru. Foarte bine! Nici la Bac?u Partidul Democrat nu s-a deranjat s? fie prezent cu un mesaj, orict de formal… De fapt doar dou? forma?iuni politice, Ac?iunea Popular?, prin doamna dr. Mrtz ?i Partidul Ecologist, prin domnul Grecu au onorat cu prezen?a lor conferin?a PN?CD-ului din jude?ul Bac?u. ??r?ni?tii v?d cine le sunt prietenii, de fapt cu c?i prieteni au mai r?mas!
         Conferin?a PN?CD din jude]ul Bac?u este simptomatic? pentru impasul n care se afl? democra?ia cre?tin? n Romnia, dar noua echip? instalat? la conducere este optimist? ?i este hot?rt? s? devin? o for??. Ar fi bine pentru jude?, ar fi bine pentru Romnia. Doamne ajut?!
 
18 sept.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
Fi?i totu?i domni, tovar??i !
 
         Am v?zut zilele trecute la televizor o demonstra?ie a elevilor dintr-o ?ar? latinoamerican?. Protestatarii, foarte zgomoto?i, aveau corpurile pictate ?i s-au b?tut cu poli?ia, dar nu cred c? au convins astfel guvernul de juste?ea revendic?rilor pe care le clamau. Acest reportaj mi-a amintit de recenta luare de pozi?ie a liderilor sindicatelor din nv???mnt, care amenin?au cu boicotarea deschiderii anului ?colar deoarece guvernul nu a respectat promisiunile f?cute anul trecut cu ocazia grevei din ?coli. Cea mai important? promisiune neonorat? este elaborarea, pn? n aprilie (!) a.c., a unei legi a salariz?rii bugetarilor care s? stabileasc? nivelul salariilor din nv???mnt comparativ cu celelalte categorii de salarii de la buget.
         Sindicali?tii au dreptate. Sigur c? ?coala este n continuare desconsiderat? de politicieni! Sigur c? legea, promis? pentru aprilie ?i neterminat? nici n septembrie descalific? ntregul guvern! Reac?ia tovar??ilor lideri de sindicat este ns? cel pu?in gre?it?. Ar mai lipsi  s?-i vedem defilnd prin fa?a Guvernului n pielea goal?, cu graffitti pe tot corpul cuprinznd revendic?ri sindicale! S? fim serio?i! Adev?rata ac?iune sindical?, cu sor?i de izbnd?, este doar boicotarea examenelor. Cnd a trecut aprilie, a trecut ?i luna mai, n iunie trebuia s? se blocheze anul ?colar. Nici nu-i nevoie de mitinguri sindicale, este suficient ca profesorii examinatori s? nu cear? s? participe la comisii ! O grev? la nceput de an ?colar, ca ?i anul trecut, nu face dect s? bulverseze procesul de nv???mnt, dar n dauna dasc?lilor ?i a elevilor, guvernul nu numai c? nu are nimic de pierdut, el chiar c?tig? prin neplata orelor neefectuate. Poate exist? vreun c?tig de imagine? Pentru liderii de sindicat o fi, dar pentru ?coal?, categoric nu! P?rin?ii ?i elevii, comunit??ile locale v?d n asemenea ac?iuni ridicolul ?i dasc?lii nu au dect de pierdut din bruma de prestigiu care le-a mai r?mas.
         A boicota ns? deschiderea anului ?colar este o impietate, este o insult? adus? celei mai importante institu?ii de educare moral? dup? Biseric?. Deschiderea anului ?colar este o s?rb?toare nu doar a elevilor ?i profesorilor, ci a ntregii ??ri. Copiii vin la ?coal? cu bra?ele pline de flori, preo?ii binecuvnteaz? n ceremonii care n ultimii ani au revenit n tradi?ia ?colii noastre, p?rin?ii se bucur? ?i n?d?jduiesc faptul c? odraslele lor vor ie?i din ?coal? mai buni ?i mai de?tep?i. Orict ne-ar oripila guvernul, orict? dreptate ar avea sindicatele s? protesteze, nu se face s? maculezi cea mai mare s?rb?toare a ?colii. Este ca ?i cum preo?ii ar face grev? de Sfintele Pa?ti!
         Copiii trebuie s? p??easc? n ?coal? cu sfial?, cu ncredere, cu bucurie, cu dragoste. Dasc?lii sunt p?rin?ii lor spirituali, iar ?coala este a doua cas?. Trebuie respectat? ?i iubit?. Deja sunt ?coli n care se cnt? manele, sau se mzg?lesc pere?ii cu graffitti, deja sunt elevi care se comport? n ?coal? ca-n ga?ca de cartier. Vre?i ca ?colile noastre s? arate ca ?colile de la periferia ora?elor americane? Ne mai lipsesc pistoalele, sau demonstra?ii cu corpuri pictate!
         ?coala romneasc? nc? mai este un loc n care se formeaz? viitorul om n spiritul moralei cre?tine, al bunei-cuviin?e, al respectului pentru lege, al dragostei de ?ar?.
          L?sa?i copiii s? vin? la ?coal?!
         Fi?i totu?i domni, tovar??i !
 
12 sept.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
Diversiunea continu?
 
         Domnul ministru Adrian Iorgulescu a declarat recent, la ?coala de var? a tineretului liberal, c? trebuie deconspira?i preo?ii care au turnat la securitate ce auzeau la sfnta spovedanie. Pe bun? dreptate Preafericitul P?rinte Patriarh Teoctist a spus c? biserica nu se opune, ba chiar a cerut dosarele de securitate ale preo?ilor, dar judecata lor este o problem? a bisericii, nu este o problem? politic?.
         Cum poate un intelectual de talia domnului ministru s? afirme o asemenea groz?vie? Biserica este o institu?ie sacr?, ea se supune altor legi dect cele politice, iar a afirma c? spovedania, una dintre tainele sfinte ale bisericii, putea fi folosit? de securitate este o blasfemie. Chiar dac? acest lucru s-a ntmplat n unele cazuri, nu-i treaba domnului ministru, nici a tinerilor liberali, s? judece. Dintre zecile de mii de preo?i pot fi c?iva care au colaborat cu securitatea din diferite motive: au fost n pu?c?rii unde au cedat torturii, au fost ?antaja?i prin eliminarea copiilor din ?coli, sau prin mai ?tiu eu ce mijloace – afl?m ncet-ncet ce metode diabolice foloseau securi?tii pentru a-?i racola victimele – puteau turna vecinii, colegii, dar n nici un caz ceea ce era legat de taina spovedaniei. Domnul ministru, dac? are un duhovnic ?i dac? s-a spovedit vreodat?, ar trebui s? ?tie c? spovedania are strict un caracter spiritual, nu-i vorba nici de not? informativ?, nici de turnat vecinii. Preotul d? sfaturi ?i dezleg?ri duhovnice?ti, nu juridice, sau politice! Pentru ca spovedania   s?-?i ndeplineasc? sfnta sa menire, trebuie s? existe credin??. Cre?tinul se duce la preot s? se spovedeasc? nu ca s?-l scape de nu ?tiu ce matrapazlcuri, pentru asta exist? judec?tori!, ci pentru a se purifica suflete?te. Dac? nu crede, dac? face calcule ce trebuie s? spun? ?i ce nu, ca un avocat, atunci mai bine s? nu se duc?. Ideea c? taina spovedaniei poate fi “tr?dat?” de vreun preot este nociv? pentru to?i fiii bisericii, este de o gravitate mult mai mare dect eventualele dela?iuni din dosarele preo?ilor. Declara?ia domnului ministru este un atentat la existen?a bisericii. Dumnezeu s?-l ierte!
         Dup? pionieri ?i sportivi, a venit ?i rndul preo?ilor. Ba chiar ?i sindicali?tii din nv???mnt cer deconspirarea dosarelor profesorilor. Doar Academia a sc?pat, deocamdat?! Sub sutele de mii de cereri, CNSAS-ul nu mai are timp de mini?tri sau deputa?i, de baronii locali, de adev?ra?ii criminali dinainte de 1989. Nu trebuie judecat generalul Ple?i??, el poate ncasa mai departe pensia de general de securitate, poate s? apar? la televiziune ?i s? spun? ct de patriot era cnd comanda sau chiar comitea crime, trebuie judecat ns? un preot, un profesor, un artist, un ziarist. Nu trebuie judecat C.V.Tudor, deoarece nu are n dosar “angajament”, ca ?i cum nu se poate proba activitatea sa dinainte de 1989 prin simpla lectur? a ceea ce a publicat n “S?pt?mna” sau aiurea. Este ca ?i cum ai c?uta “angajamentul” generalului Ple?i??!
         n nebunia strnit? de dosariad? se uit? c? legea  Ticu este o lege cu dou? obiective precise: deconspirarea securit??ii ca poli?ie politic? – deci n primul rnd a ofi?erilor ?i a modului lor de lucru – ?i accesul liber al fiec?rui cet??ean la propriul s?u dosar. Dac? vrea s? ?i-l publice, cum a f?cut doamna Mona Musc?, bine. Dac? nu, nu. Deturnarea aten?iei spre pionieri, sau preo?i, nseamn? o nou? “conspirare” a securit??ii, nseamn? un nou val de ur?, suspiciune, violen?? aruncat peste ntregul nostru popor de mafia format? din activi?ti, securi?ti ?i directori, mafie care st? deoparte ?i rde sardonic privind spectacolul pe care l-a generat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
A doua mare diversiune
                                                                                         “?tiutorul nu vorbe?te,
                                                                                      Vorbitorul nu ?tie!”
                                                                                                                 Lao tz
 
         Acum cincisprezece ani, cnd se punea cu insisten?? problema lustra?iei ?i a procesului comunismului, domnul Ion Iliescu a spus c? procesul comunismului nseamn? trimiterea n pu?c?rie a patru milioane de romni, c?i au fost membri de partid. Degeaba cei care cereau acest proces ar?tau c? nu-i vorba de cele patru milioane de membri de partid, ci de nomenclatur?, de activi?tii care au profitat de pe urma regimului criminal. Degeaba s-a spus c? r?spunderea este individual?, c? nu-i vorba de pu?c?rie, ci doar de asumarea moral? a faptelor ?i de acceptarea ideii de lustra?ie. Marea diversiune potrivit c?reia Coposu ?i mo?ierii vor s?-i bage la pu?c?rie pe comuni?tii s?raci ?i cinsti?i a prins. Activi?tii au ajuns n toate structurile de putere, de regul? pe pozi?ii mult mai sus dect cele pe care le ocupau nainte de 1989. Vezi la noi domnul Viorel Hrebenciuc ?i toat? liota.
         Deconspirarea securit??ii ca principala poli?ie politic? a statului comunist – a mai fost ?i mili?ia, ?i procuratura, structura aparatului cu care poporul nostru a fost ?inut n pu?c?rie timp de aproape cincizeci de ani este mult mai complex? – nceput? de domnul pre?edinte Emil Constantinescu, dar dus? n derizoriu de CNSAS, abia acum sperie, cnd prin scoaterea de sub obroc a dosarelor politicienilor, prezint? un adev?rat pericol. Ct timp pensionari care s-au nc?p??nat s? nu moar? nc? se duceau s?-?i vad? dosarul, ct timp se vorbea doar de crimele de pn? n 1964, nu era nici o problem?. Acum ns?, cnd se pune n discu?ie ?i teroarea “de catifea” de dup? 1964, n multe privin?e mai teribil? dect cea exercitat? cu bta dup? model sovietic, deoarece a izbutit s? transforme o ?ar? ntreag? ntr-o imens? nchisoare, un fel de experiment Pite?ti la scar? na?ional?, acum securi?tii care au pus n oper? aceast? monstruozitate ?i care sunt n fruntea bucatelor se simt amenin?a?i. Reac?ia lor este asem?n?toare celei a domnului Ion Iliescu de acum cincisprezece ani: ndreapt? aten?ia spre miile de informatori, spre miile de urm?ri?i care au fost obliga?i s? dea declara?ii dictate de ofi?erii urm?ritori. A-i b?ga n aceea?i oal? pe delatori care au trimis oameni la pu?c?rie, sau chiar la moarte, cum s-a ntmplat cu inginerul Gheorghe Ursu ?i pe cei care, de fric?, din la?itate, din lehamite, sau chiar de nevoie, au semnat un angajament, dar n-au ajutat cu nimic securitatea criminal?, cum este cazul doamnei Mona Musc?, este cea mai mare diversiune, mult mai grav? dect cea comis? de domnul Ion Iliescu, n m?sura n care arunc? otrava culpabiliz?rii ?i a suspiciunii peste to?i romnii. Am citit cu aten?ie dosarul doamnei Mona Musc? ?i nu am g?sit nici m?car o singur? dela?iune. Doar note de caracterizare f?cute de securitate, este drept destul de elocvente pentru cariera politic? a doamnei, dar nimic de natur? s? fi atins drepturile sau libert??ile cuiva. Sigur c?, dac? aceast? rela?ie explic? de ce a propus ?i sus?inut n fruntea CNSAS pe domnul Oni?oru, care se ?tie c? a blocat ct a putut activitatea colegiului, dac? aceast? rela?ie explic? de ce s-a b?tut att de mult ca legea pensiilor s? ias? astfel nct un securist pensionar s? aib? o pensie de cinci ori mai mare dect un profesor, atunci se schimb? discu?ia: ea trebuie condamnat? pentru acest sprijin foarte evident al securit??ii, nu pentru faptul c?, fiind profesoar? la studen?i str?ini, trebuia s? informeze securitatea despre rela?iile lor. n ce a constat aceast? informa?ie, nu ?tim, deoarece dosarul “piept?nat” de securitate nainte de a fi f?cut public este irelevant. Dac? la Bucure?ti a avut o activitate mult mai bogat?, a?a cum sus?in unii ziari?ti, nu putem ?ti, la ordinul domnului pre?edinte Traian B?sescu s-a desecretizat probabil doar ceea ce trebuia s? se desecretizeze. Nu ?tim cum se numesc securi?tii care au murd?rit mintea ?i inima a milioane de romni. Filiala Bac?u a Alian?ei Civice a cerut de mult s? se publice o carte ro?ie a fiec?rui jude?, cu activi?tii ?i securi?tii n func?ie n decembrie 1989. Un fel de fotografie, foarte u?or de f?cut, dup? organigrame, sau chiar dup? statele de plat?. S? vedem ce fac ei acum, de la general, la sublocotenent, abia apoi s? vedem cine-s delatorii. Nu trebuie s? ajungem “anticomuni?ti cu fa?? bol?evic?”, vorba lui Adam Michnik. Cei care au turnat la securitate au f?cut-o pentru bani, pentru excursii sau plec?ri n str?in?tate, pentru func?ii. Domnul Gabriel Liiceanu ?i exprim? isteric dezaprobarea pentru ceea ce a f?cut doamna Mona Musc?, dar nu ne explic? el cum a plecat din ?ar? ca bursier al Funda?iei Humbold ntre 1982-1984?
Sunt chiar curios, deoarece mie nu mi s-a permis s? plec nici pn? la Dubrovnik , iar cnd am fost invitat n Anglia pe banii organizatorilor congresului de estetic?, tovar??ul Toma m-a dus cu vorba cteva luni, pentru ca pn? la urm? s? nu-mi dea pa?aportul. Eu cred c?, personal trebuie s?-i d?m n judecat? pe cei care ne-au ?inut ntr-o nchisoare mare ct toat? ?ara. Studiez posibilitatea naint?rii unei plngeri penale n care s?-i acuz pe directorii liceelor unde am func?ionat ?i pe activi?tii de partid pentru “supunerea la munc? for?at? sau obligatorie”, art. 191 – Cod penal, pentru lunile n care am fost obligat s? prestez munc? for?at? n agricultur?, sau la m?turatul parcurilor ?i chiar a str?zilor. To?i profesorii ?i chiar elevii din perioada aceea pot face asemenea plngeri penale. Procesul comunismului se va lungi la infinit dac? l l?s?m n seama domnilor Ion Iliescu ?i Traian B?sescu. Trebuie s?-l facem noi, cei care am fost leza?i n drepturile noastre de regimul criminal. Dac? domnul Dan Voiculescu ?tie oameni ale c?ror drepturi au fost lezate de domnul Traian B?sescu, s?-i conving? s? fac? plngere penal?, nu s? a?tepte dosarul, deoarece “documentele mai dispar, se mai ard”, vorba domnului Voiculescu! Cei care vor s? contribuie personal ca acest buboi s? se sparg?, pot g?si sprijin pe internet la adresa www.procesulcomunismului.com.
         Un dosar poate mai interesant dect cel de la securitate este dosarul de cadre. Eu l-am cerut ?i de la ?coal?, ?i de la inspectorat , dar nu-i de g?sit. ?i aceast? situa?ie este prev?zut? n Codul penal, art.242: “sustragerea sau distrugerea de nscrisuri”…
         n loc s? vorbeasc? de generali ?i colonei, actuala dosariad? caut? pionieri (Pavlik Moruzov!) ?i sportivi, face procese n stilul anilor cincizeci (eu mi amintesc cu groaz? de ?edin?a n care am fost exclus din UTM, poate voi povesti odat? despre acei ani), blocheaz? activitatea CNSAS prin decizii absurde, cum ar fi votul secret n cazul unei decizii care ar trebui luat? n unanimitate etc. Este timpul s? punem punct acestor tergivers?ri de cincisprezece ani, iar dac? ei nu vor, adev?rata societate civil?, adic? to?i oamenii care au avut de suferit pot ?i trebuie s? gr?beasc? acest sfr?it al comunismului.
 
22 august
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X