45
Momentul adev?rului
 
          Acum, cnd citi?i aceste rnduri, poate c? domnul Jose Barosso , pre?edintele Comisiei Europene, va fi anun?at numele comisarului european din Romnia. S-au vehiculat mai multe propuneri, s-a politizat mult, ca de obicei, de?i regulile sunt clare: premierul nume?te comisarul, dar importan?a func?iei a nfierbntat partidele, fiecare dorind s? aib? un cuvnt de spus, dac? nu chiar un candidat. Pn? ?i pre?edintele Comisiei Europene – un fel de guvern al Europei – nu uit? c? este social-democrat, de?i func?ia i cere s? fac? alegerea cea mai profitabil? pentru Europa. Dac? ne uit?m pe lista guvernului european, constat?m c? nu prea avem motive s? ne facem complexe de inferioritate. Nu-s cine ?tie ce personalit??i, iar portofoliile au fost repartizate, cel pu?in pn? acum, absolut aleatoriu. Hai s? le trecem n revist?: Rela?ii institu?ionale ?i strategii comunica?ionale, Afaceri ?i industrie, Justi?ie, libertate ?i securitate, Transporturi, Administra?ie, audit ?i antifraud?, Economie ?i finan?e, Economie intern? ?i servicii, Agricultur? ?i dezvoltare rural?, Concuren??, Comer?, Pescuit ?i afaceri maritime, Mediu, S?n?tate ?i protec?ia consumatorului, Dezvoltare ?i asisten?? umanitar?, Extindere, Ocupare , afaceri sociale ?i ?anse egale, Impozite ?i uniune vamal?, Programare financiar? ?i buget, Rela?ii externe ?i politica european? de vecin?tate, Educa?ie, preg?tire profesional?, cultur? ?i multilingvism, Politica regional?, Energie, ?tiin?? ?i cercetare, Societate informa?ional? ?i media. Vedem 24 de portofolii gndite destul de confuz, sau poate n func?ie de interesele statelor ai c?ror reprezentan?i sunt “comisarii” respectivi. Cel pu?in cinci portofolii se adreseaz? economiei ?i comer?ului, dar s?n?tatea este nghesuit? n acela?i loc cuprotec?ia consumatorului, iar nv???mntul, educa?ia, cultura, multilingvismul (?) sunt sub o singur? p?l?rie, ?i aceea din Slovacia! Citi?i lista guvernului european ?i imagina?i-v? ce figur? ar face n acest context un Varujan Vosganian, care s? se ocupe de cultur?, poate cel mai sensibil domeniu ntr-o Europ? care mo?tene?te cea mai complex? cultur?, dar ?i cea mai divers? ?i n consecin?? foarte greu de gestionat/ protejat/ dezvoltat. Romnia trebuie s? trimit? n guvernul Europei pe cel mai bun reprezentant pe care l are, dincolo de orice negociere politic?. Noi suntem mai buni dect ne crede Europa, dar trebuie s? ar?t?m acest lucru. Vocea comisarului european din Romnia trebuie s? se aud? clar ?i distinct, personalitatea sa trebuie s? fie demn? de marii nainta?i romni care au f?cut politic? european? respectat?, apreciat? ?i admirat? aproape unanim. Destui ani “ne-am f?cut temele” pe care ni le-a dat cu un nemeritat aer de superioritate Europa. Este timpul s?-i d?m ?i noi teme, dar de fapt noi trebuie s?-i d?m solu?ii.
          Sper din toat? inima ca mica mea teorie s? nu fie doar o simpl? utopie. Dup? cum sper ca la alegeri s? n?eleag? ?i aleg?torul romn c? nu po?i face parlament cu subingineri, administratori de bloc, osp?tari sau mili?ieni. Dac? partidele vor propune pe lista Parlamentului European nume care s? devin? personalit??i respectate n capitala Europei, poate c? vom avea n felul ?sta un model ?i pentru Parlamentul Romniei. Poate vom avea un model ?i pentru consiliile jude?ene ?i locale, pentru to?i demnitarii ?i chiar pentru to?i func?ionarii publici. Intrarea n Europa este “momentul adev?rului” pentru noi  deoarece nu doar politicienii ?i ho?ii de buzunare vor circula liber ?i vor face astfel imaginea Romniei, ci din ce n ce mai mul?i muncitori, speciali?ti, chiar turi?ti. Europenii nu vor mai putea judeca doar dup? cei care le-au mncat lebedele, dup? cum ?i noi vedem c? elevi din Fran?a veni?i n practic? la Bac?u fur?, dar nu spunem c? francezii snt un popor de ho?i. n sfr?it, studen?ii nemul?umi?i cu universit??ile de la noi, vor putea s? se duc? oriunde, s? ia note mari f?r? s? dea mit? ?i s?-?i fac? doctorate celebre, iar marii no?tri savan?i din universit??i vor fi solicita?i la Sorbona sau altundeva n Europa oferindu-li-se salarii astronomice!
          Poate atunci cnd se va ncheia cu adev?rat procesul de formare a Uniunii Europene, acesta va fi momentul adev?rului nu doar pentru noi, ci ?i pentru Europa. Rezumat, acest moment ar trebui descris drept momentul n care se va nlocui politicianismul cu o politic? a promov?rii valorii n toate domeniile, pn? ?i n politic?!
 
24 oct.