43
Cacaia va?a opera ?
 
          Domnul pre?edinte Traian B?sescu a spus, cu ocazia deschiderii noului an universitar, c? nv???mntul romnesc este mediocru. Are dreptate, de?i el era ultimul n drept s? o fac?; este ca ?i cum ai vorbi de funie n casa spnzuratului! Nici o singur? universitate din Romnia nu este n topul primelor cinci sute de universit??i, este adev?rat, dar ar trebui c?utate cauzele. Acestea sunt, dup? a mea p?rere, dou?: una istoric?, faptul c? de cel pu?in ?aizeci de ani intelectualitatea din Romnia este distrus? n mod sistematic ?i a doua care ?ine de politicile tuturor guvernelor, ante ?i postdecembriste, de subfinan?are a sistemului de nv???mnt.
          Nu vreau s? reiau discu?ia care se duce ntre surzi cu privire la finan?are. n?eleg, din spusele domnului pre?edinte B?sescu, dar ?i din spusele multor politicieni de la toate partidele, c? ei nu dau dou? parale pe nv???mnt, de aceea nu-l finan?eaz?, nu-l modernizeaz?, cred sincer c? nu merit?. De ce ? Exist? o percep?ie simpl? a omului de rnd, care consider? util doar ceva care are rezultate imediate. Politicienii no?tri ntreab? ct la sut? dintre absolven?ii ?colii, de la ?coala profesional? pn? la universitate, intr? n “cmpul muncii”, c?i ?omeri produce ?coala ?i deduc mediocritatea sistemului din aceste cifre. Cer chiar o repolitehnizare a nv???mntului, ca n anii ?aptezeci, cnd “practica n produc?ie” d?dea peste cap toat? ?coala, dar se f?cea cu sfin?enie, deoarece absolven?ii de liceu trebuia s? aib? o meserie. Viitorii medici de la Liceul Bacovia, de exemplu, primeau diplom? de “prelucr?tor prin a?chiere”, adic? strungar! n loc s? nve?e biologie, chimie sau matematic?, pierdeau vremea cu orele de atelier, sau …din agricultur?. Judecata gre?it? a celor care privesc de pe margine sistemul de nv???mnt ?i care-?i dau cu p?rerea din cnd n cnd, ca domnul pre?edinte, este c? trebuie neap?rat ca tn?rul absolvent s? aib? o preg?tire “practic?”. Nu se n?elege faptul c? cea mai bun? preg?tire practic? este preg?tirea teoretic?. Dac? ?coala l nva?? pe elev o anumit? tehnologie, cnd acesta ajunge n fabric? se schimb? tehnologia ?i cuno?tin?ele lui devin inutile. Dac? ns? el nva?? n ?coal? principii teoretice ale tehnologiilor, se va plia rapid pe orice tehnologie, chiar de ultim? or?. Universit??ile noastre politehnice nu trebuie s? produc? muncitori cu studii superioare, cum sunt numi?i, mai n glum?, mai n serios inginerii, ci speciali?ti capabili nu doar s? aplice noi tehnologii, ci chiar s? le inventeze. Pentru asta ns? este necesar? o solid? preg?tire teoretic?. Universit??ile din restul lumii, prezente n topul celor cinci sute, au ajuns acolo nu pentru faptul c? absolven?ii lor au g?sit de lucru, ci pentru faptul c? num?r? printre profesori savan?i cunoscu?i, laurea?i ai premiului Nobel, autori ai sute de c?r?i, de la tratate masive, la comunic?ri care duc nainte domeniul lor de competen??. Ei au la dispozi?ie laboratoare utilate  ca-n filmele SF, au o armat? de laboran?i care sunt ei n?i?i mari speciali?ti n domeniu, studen?ii au de unde nv??a. Cercetarea este n Universitate cartea de vizit?, ori la noi munca de cercetare se face aproape clandestin, ea nu certific? valoarea ?colii, ci num?rul de absolven?i angaja?i! Singurul romn laureat cu premiul Nobel, George Emil Palade, ar fi r?mas un obscur profesor de biologie la Buz?u f?r? laboratoarele americane unde ?i-a elaborat  teoria. Ce ?anse are un savant s? se afirme ntr-o universitate romneasc?? De ce nu vine de la Paris domnul Basarab Nicolescu s? predea fizica la Bucure?ti?
          Imediat dup? ocupa?ia sovietic?, elita noastr? intelectual? a fost ndep?rtat? din Academie, din universit??i, din via?a public? ?i nlocuit? cu veleitari “membri de partid”, apoi, n anii ?aizeci, locurile r?mase libere din catedre au nceput s? fie ocupate nu de cei mai buni absolven?i, ci de activi?tii de la uascr. Dup? 1989 un alt val de activi?ti au n?p?dit universit??ile, sau au construit “afaceri” care s-au numit “universit??i particulare”. A nceput cump?ratul diplomelor, de liceu, de licen??, de doctorat, apoi multe catedre s-au constituit n afaceri de familie ?i universitatea a devenit o uria?? form? f?r? fond.
          mi amintesc o ntmplare pe care am mai povestit-o, dar care se potrive?te foarte bine aici. n timpul celui de al doilea r?zboi mondial, un profesor de biologie romn dintr-o ?coal? rural? a c?zut prizonier la ru?i, aproape de Odesa. Ofi?erul rus care tria prizonierii, cnd a auzit c? este profesor, l-a scos din rnd, nu l-a trimis la munc?, i-a acordat un regim preferen?ial, mncare mai bun?, ciocolat?, ?ig?ri, l-a l?sat s? se odihneasc? dou?-trei zile, apoi l-a chemat ?i l-a ntrebat: “Cacaia va?a opera?” El a dat din umeri, i-a explicat c? este un profesor de ?ar?, c? nu are “oper?”. “A, t uciteli, t ne profesor. Pa?ol na rabotu!” Ru?ii spun “prepodavateli” la nv???tor, “uciteli” la profesorul de liceu ?i “profesor” doar la profesorul universitar, care obligatoriu trebuie s? fie un savant cu “oper?”. C?i dintre universitarii no?tri au “oper?” ? C?i sunt cita?i de colegii lor din restul lumii n lucr?rile lor? C?i au produs asemenea impresie la congresele interna?ionale, nct se bat universit??ile din lume s?-i invite pentru un ciclu de conferin?e? Aici n Romnia ?i pot da unul altuia oricte diplome ?i premii, adev?rul apare atunci cnd ies n arena interna?ional?. Pentru ca nv???mntul romnesc s? nu mai fie mediocru trebuie mul?i bani, trebuie lansat? cercetarea ?tiin?ific? la nivelul la care se face n marile universit??i ale lumii, dar trebuie ca to?i profesorii universitari s? fie ntreba?i: “cacaia va?a opera?”. Am descoperi printre ei mul?i profesori de ?ar?…
10 oct