Skip to content

JURNALUL UNUI OUTSIDER, de Ioan Neacşu

publicistică din anul 2006 – Ziarul de Bacău

Archive

Archive for octombrie, 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
46
Educa?ia extracurricular?
 
          Casa Corpului Didactic din Bac?u a organizat un simpozion na?ional cu titlul "Implic?-te n problemele comunit??ii", la care au participat dasc?li din jude?, dar ?i din alte jude?e, precum ?i invita?i care aveau ceva de spus n tem?. Foarte bine organizat, simpozionul de la Bac?u este simptomatic pentru direc?ia n care merge acum educa?ia. Puternic influen?at? de brusca deschidere spre lume, pedagogia din Romnia ?i nsu?e?te modul de a gndi pragmatic ?i rudimentar al americanilor, de exemplu. Doamna Judith Moon, consul pentru afaceri publice la Ambasada SUA din Bucure?ti, prezent? la simpozionul din Bac?u, a ilustrat cum nu se poate mai bine prin cuvntul s?u mediocru ?i marcat de obsesiile americane – atisegrega?ionismul ?i discriminarea pozitiv?, de fapt egalitarismul care a f?cut deja n secolul trecut atta r?u – modul de gndire american n domeniul educa?iei. Factorii de decizie din Romnia sunt deruta?i, nu exist? politici bine conturate n acest domeniu , tocmai pentru c? se ncearc? o "implementare" a unei gndiri care nu se potrive?te nici cu modul nostru de a fi, nici cu tradi?ia ?colii romne?ti. Comunic?rile prezentate, toate pe suport electronic ?i adunate pe un CD foarte bine editat, nu au totu?i caracter ?tiin?ific, nu pornesc de la o bibliografie minim?, au p?r?sit discursul ?tiin?ific academic pentru o gndire "pe puncte", sau cu descrierea unor ac?iuni nso?it? de fotografii, o gndire tautologic?, dac? pot spune a?a. Foarte interesanta comunicare a doamnei nv. Anica Ungureanu de la One?ti este n ntregime scris? "pe puncte" ! Este de fapt singura comunicare n care se vorbe?te despre un ONG ?colar, Asocia?ia "?colarul mic", ONG care are personalitate juridic? din 2001 ?i care reprezint? chiar ce ar trebui s? fac? elevii, p?rin?ii ?i profesorii pentru a se organiza n scopul derul?rii unor programe educa?ionale extracurriculare. Profesorii ?i elevii de la Liceul "Mihai Eminescu" au prezentat dou? comunic?ri interesante, dar proiectele descrise nu   s-au derulat n interiorul Societ??ii Culturale din liceu, de?i exist? un departament de mediu care ar fi putut foarte bine contribui la succesul ini?iativei doamnei prof. Elena Co?escu, iar proiectele derulate de doamna prof. Paula Petrea cu elevii s?i ar fi ar?tat altfel dac? ar fi fost rezultatul unui parteneriat ntre SCEPL "Mihai Eminescu" ?i Funda?ia de Sprijin Comunitar. De altfel a? remarca faptul c? dou? ONG-uri au fost prezen?e exemplare la acest simpozion: " Habitat for Humanity" de la Com?ne?ti, prezentat? de doamna Maria Laura ?i?ca ?i Funda?ia de Sprijin Comunitar din Bac?u, FSC, prezentat? de doamna Gabriela Achih?i, poate cea mai important? reprezentant? a societ??ii civile din jude?.  Avnd puternice leg?turi cu ?coala, deoarece marea majoritate a voluntarilor cu care lucreaz? aceste asocia?ii sunt elevi, ele nu sunt totu?i ONG-uri ?colare. Cu adev?rat n tem? ?i foarte bine structurat? a fost comunicarea doamnei profesoare Geta Popovici de la Asocia?ia de Educa?ie Civic?, gazd? al?turi de Casa Corpului Didactic pentru simpozionul de care vorbesc. A? dori s? mai remarc prezen?a reprezentan?ilor celebrei de acum "Siveco", deoarece suportul electronic  este din ce n ce mai sim?it n ?coal?. Interesant? este din acest punct de vedere comunicarea f?cut? de un grup de nv???tori din Gala?i, Bra?ov ?i…Dr?gu?ani, comuna Parava, coordona?i de institutorul Ionel-C?t?lin Diaconu despre "Comunitatea didactic? virtual?". Este o foarte precis? analiz? a site-ului www.didactic.ro care arat? c? internetul face accesibil? informa?ia din orice col? de ?ar?, chiar ?i din Dr?gu?ani! O fi bine, o fi r?u ? Eu parc? tot a? protesta mpotriva practicismului ?sta infantilizant, parc? tot a? vrea s? ascult o comunicare "?tiin?ific?"!
 
31 oct.
 
 
 
 
 
 
45
Momentul adev?rului
 
          Acum, cnd citi?i aceste rnduri, poate c? domnul Jose Barosso , pre?edintele Comisiei Europene, va fi anun?at numele comisarului european din Romnia. S-au vehiculat mai multe propuneri, s-a politizat mult, ca de obicei, de?i regulile sunt clare: premierul nume?te comisarul, dar importan?a func?iei a nfierbntat partidele, fiecare dorind s? aib? un cuvnt de spus, dac? nu chiar un candidat. Pn? ?i pre?edintele Comisiei Europene – un fel de guvern al Europei – nu uit? c? este social-democrat, de?i func?ia i cere s? fac? alegerea cea mai profitabil? pentru Europa. Dac? ne uit?m pe lista guvernului european, constat?m c? nu prea avem motive s? ne facem complexe de inferioritate. Nu-s cine ?tie ce personalit??i, iar portofoliile au fost repartizate, cel pu?in pn? acum, absolut aleatoriu. Hai s? le trecem n revist?: Rela?ii institu?ionale ?i strategii comunica?ionale, Afaceri ?i industrie, Justi?ie, libertate ?i securitate, Transporturi, Administra?ie, audit ?i antifraud?, Economie ?i finan?e, Economie intern? ?i servicii, Agricultur? ?i dezvoltare rural?, Concuren??, Comer?, Pescuit ?i afaceri maritime, Mediu, S?n?tate ?i protec?ia consumatorului, Dezvoltare ?i asisten?? umanitar?, Extindere, Ocupare , afaceri sociale ?i ?anse egale, Impozite ?i uniune vamal?, Programare financiar? ?i buget, Rela?ii externe ?i politica european? de vecin?tate, Educa?ie, preg?tire profesional?, cultur? ?i multilingvism, Politica regional?, Energie, ?tiin?? ?i cercetare, Societate informa?ional? ?i media. Vedem 24 de portofolii gndite destul de confuz, sau poate n func?ie de interesele statelor ai c?ror reprezentan?i sunt “comisarii” respectivi. Cel pu?in cinci portofolii se adreseaz? economiei ?i comer?ului, dar s?n?tatea este nghesuit? n acela?i loc cuprotec?ia consumatorului, iar nv???mntul, educa?ia, cultura, multilingvismul (?) sunt sub o singur? p?l?rie, ?i aceea din Slovacia! Citi?i lista guvernului european ?i imagina?i-v? ce figur? ar face n acest context un Varujan Vosganian, care s? se ocupe de cultur?, poate cel mai sensibil domeniu ntr-o Europ? care mo?tene?te cea mai complex? cultur?, dar ?i cea mai divers? ?i n consecin?? foarte greu de gestionat/ protejat/ dezvoltat. Romnia trebuie s? trimit? n guvernul Europei pe cel mai bun reprezentant pe care l are, dincolo de orice negociere politic?. Noi suntem mai buni dect ne crede Europa, dar trebuie s? ar?t?m acest lucru. Vocea comisarului european din Romnia trebuie s? se aud? clar ?i distinct, personalitatea sa trebuie s? fie demn? de marii nainta?i romni care au f?cut politic? european? respectat?, apreciat? ?i admirat? aproape unanim. Destui ani “ne-am f?cut temele” pe care ni le-a dat cu un nemeritat aer de superioritate Europa. Este timpul s?-i d?m ?i noi teme, dar de fapt noi trebuie s?-i d?m solu?ii.
          Sper din toat? inima ca mica mea teorie s? nu fie doar o simpl? utopie. Dup? cum sper ca la alegeri s? n?eleag? ?i aleg?torul romn c? nu po?i face parlament cu subingineri, administratori de bloc, osp?tari sau mili?ieni. Dac? partidele vor propune pe lista Parlamentului European nume care s? devin? personalit??i respectate n capitala Europei, poate c? vom avea n felul ?sta un model ?i pentru Parlamentul Romniei. Poate vom avea un model ?i pentru consiliile jude?ene ?i locale, pentru to?i demnitarii ?i chiar pentru to?i func?ionarii publici. Intrarea n Europa este “momentul adev?rului” pentru noi  deoarece nu doar politicienii ?i ho?ii de buzunare vor circula liber ?i vor face astfel imaginea Romniei, ci din ce n ce mai mul?i muncitori, speciali?ti, chiar turi?ti. Europenii nu vor mai putea judeca doar dup? cei care le-au mncat lebedele, dup? cum ?i noi vedem c? elevi din Fran?a veni?i n practic? la Bac?u fur?, dar nu spunem c? francezii snt un popor de ho?i. n sfr?it, studen?ii nemul?umi?i cu universit??ile de la noi, vor putea s? se duc? oriunde, s? ia note mari f?r? s? dea mit? ?i s?-?i fac? doctorate celebre, iar marii no?tri savan?i din universit??i vor fi solicita?i la Sorbona sau altundeva n Europa oferindu-li-se salarii astronomice!
          Poate atunci cnd se va ncheia cu adev?rat procesul de formare a Uniunii Europene, acesta va fi momentul adev?rului nu doar pentru noi, ci ?i pentru Europa. Rezumat, acest moment ar trebui descris drept momentul n care se va nlocui politicianismul cu o politic? a promov?rii valorii n toate domeniile, pn? ?i n politic?!
 
24 oct.
 
 
 
 
 
 
44
Anatemizarea compromisului
 
          Dup? ce a afurisit preo?ii, domnul ministru Adrian Iorgulescu    ?i-a adus aminte ?i de colegii s?i, compozitorii. To?i cei care au scris sau interpretat cntece comuniste, de la “Am cravata mea, sunt pionier” pn? la “Republic?, m?rea]? vatr?” merit? oprobriul public.
Poate vreun tn?r nfierbntat ?i animat de cele mai nobile idealuri ar putea formula asemenea afurisenii. Domnul ministru, ns?, nu! Nimeni dintre cei care au tr?it infernul comunist nu este pur. Nu se poate s? fi traversat un fluviu de scrn? ?i s? ajungi la malul cel?lalt imaculat. Oamenii nu-s ngeri. C?linescu spunea c? oamenii politici f?g?duiesc fericiri viitoare, dar n timpul ?sta via?a noastr? trece. Nu putem vorbi serios, ca Mao, c? poporul va tr?i bine peste cinci sute de ani, iar poporul s? aplaude, entuziasmat de fericirea viitoare. Mai ales oamenii de cultur?, pentru a-?i salva opera, au fost n stare de compromisuri pe care nu avem voie s? le judec?m. Se spune c? Zaharia Stancu, dup? ce ?inea cte un discurs politic, cerea secretarei s?-i fac? o cafea, “s?-?i cl?teasc? gura de c?cat”. Marin Preda a scris un capitol n “Delirul” n care-l portretizeaz? pe Ceau?escu, pentru a putea scrie despre mare?alul Antonescu ?i despre legionari. Capitolul respectiv este evident “lipit”, o edi?ie definitiv? a romanului se poate lipsi de el, dar a fost compromisul necesar pentru ca romanul s? apar?. Volumul al doilea nu a mai ap?rut, scriitorul nu a putut p?c?li vigilen?a securit??ii ?i a pl?tit cu via?a pn? la urm? nc?p??narea de a scrie romanul, dar acum se g?sesc detractori care-i repro?eaz? acel compromis. Cnd     l-am cunoscut pe George Lesnea, v?znd o oarecare reticen?? a mea, poetul mi-a spus repede, ca un fel de scuz?, c? de fapt el este un poet religios ?i mai trziu, cnd voi citi opera sa interbelic?, voi vedea c? nu este poetul partidului. Celebra poezie care se recita la fiecare serbare ?colar?, “Partidul e-n toate,  e-n cele ce sunt/ ?i-n cele ce mine vor rde la soare…” este de fapt un imn religios n care cuvntul “Dumnezeu” a fost nlocuit cu “partid”! Compromisul lui G. C?linescu era atent supravegheat, la Institutul care-i poart? acum numele avea ca director pe tovar??ul Novicov, care era atent la tot ce spunea sau f?cea marele scriitor. Profesorul Ion Rotaru, unul dintre discipoli, poveste?te c? la institut cnd vorbea C?linescu nimeni nu avea voie s? scoat? noti?e. n acela?i timp Lucian Blaga, refuznd orice compromis, nici m?car un articol ct de mic n care s?-?i exprime “adeziunea” la politica partidului, a murit nainte de a-?i vedea opera, fie ?i doar poezia, retip?rit?. Lucian Blaga a fost un erou, dar nu to?i creatorii de cultur? sunt eroi!  Am dat  exemple din literatur?, deoarece mi este mai familiar? dect muzica, dar cred c? situa?ia a fost aceea?i n toate artele.
          ?i totu?i una-i compromisul care salveaz? opera ?i alta-i “opera” de tmpire sistematic? a oamenilor prin filmele lui Sergiu Nicolaescu, prin poeziile lui Mihai Beniuc sau prin cenaclul lui Adrian P?unescu. Cultura de mas? era ncurajat? ?i dirijat? de partid, deoarece era un excelent mijloc de manipulare. Ion Pascadi mi povestea c? a participat la o ?edin?? cu primii secretari din jude?e n care ace?tia au cerut s? nu li se mai trimit? cenaclul lui Adrian P?unescu n turneu, deoarece le ?tirbea autoritatea. Li s-a spus c?, atunci cnd vor fi n stare s? fac? educa?ie comunist? la un stadion plin de oameni, care mai ?i pl?tesc pentru aceasta, atunci nu vor mai primi vizita celebrului cenaclu! Una-i s? scrii articole de fond “la comand?”, pe care de cele mai multe ori le semna “Redac?ia” ?i alta-i s? faci poli?ie politic? teroriznd scriitorii pe fa??, cum f?cea “S?pt?mna”, sau “SLAST”, ori “acoperit”, cum se f?cea n “Luceaf?rul”,  “Cronica”, de fapt n mai toate redac?iile de reviste sau edituri.
          Subtextul Operei  este inefabil, iar omul de cultur? este singur, cu propria sa con?tiin?? ?i cu Dumnezeu, la aceast? judecat? care nu poate fi dect transcendent?. Nimeni nu-l poate judeca, nici m?car domnul ministru Adrian Iorgulescu. La?it??ile sau actele ne?tiute de eroism trebuie s? ?i le judece fiecare singur, m?rturisind n fa?a lui Dumnezeu. A te erija n procuror, a?a cum face domnul ministru ?i a ncepe s? anatemizezi n dreapta ?i n stnga este o mare eroare!
 
16 oct.
 
 
 
 
 
43
Cacaia va?a opera ?
 
          Domnul pre?edinte Traian B?sescu a spus, cu ocazia deschiderii noului an universitar, c? nv???mntul romnesc este mediocru. Are dreptate, de?i el era ultimul n drept s? o fac?; este ca ?i cum ai vorbi de funie n casa spnzuratului! Nici o singur? universitate din Romnia nu este n topul primelor cinci sute de universit??i, este adev?rat, dar ar trebui c?utate cauzele. Acestea sunt, dup? a mea p?rere, dou?: una istoric?, faptul c? de cel pu?in ?aizeci de ani intelectualitatea din Romnia este distrus? n mod sistematic ?i a doua care ?ine de politicile tuturor guvernelor, ante ?i postdecembriste, de subfinan?are a sistemului de nv???mnt.
          Nu vreau s? reiau discu?ia care se duce ntre surzi cu privire la finan?are. n?eleg, din spusele domnului pre?edinte B?sescu, dar ?i din spusele multor politicieni de la toate partidele, c? ei nu dau dou? parale pe nv???mnt, de aceea nu-l finan?eaz?, nu-l modernizeaz?, cred sincer c? nu merit?. De ce ? Exist? o percep?ie simpl? a omului de rnd, care consider? util doar ceva care are rezultate imediate. Politicienii no?tri ntreab? ct la sut? dintre absolven?ii ?colii, de la ?coala profesional? pn? la universitate, intr? n “cmpul muncii”, c?i ?omeri produce ?coala ?i deduc mediocritatea sistemului din aceste cifre. Cer chiar o repolitehnizare a nv???mntului, ca n anii ?aptezeci, cnd “practica n produc?ie” d?dea peste cap toat? ?coala, dar se f?cea cu sfin?enie, deoarece absolven?ii de liceu trebuia s? aib? o meserie. Viitorii medici de la Liceul Bacovia, de exemplu, primeau diplom? de “prelucr?tor prin a?chiere”, adic? strungar! n loc s? nve?e biologie, chimie sau matematic?, pierdeau vremea cu orele de atelier, sau …din agricultur?. Judecata gre?it? a celor care privesc de pe margine sistemul de nv???mnt ?i care-?i dau cu p?rerea din cnd n cnd, ca domnul pre?edinte, este c? trebuie neap?rat ca tn?rul absolvent s? aib? o preg?tire “practic?”. Nu se n?elege faptul c? cea mai bun? preg?tire practic? este preg?tirea teoretic?. Dac? ?coala l nva?? pe elev o anumit? tehnologie, cnd acesta ajunge n fabric? se schimb? tehnologia ?i cuno?tin?ele lui devin inutile. Dac? ns? el nva?? n ?coal? principii teoretice ale tehnologiilor, se va plia rapid pe orice tehnologie, chiar de ultim? or?. Universit??ile noastre politehnice nu trebuie s? produc? muncitori cu studii superioare, cum sunt numi?i, mai n glum?, mai n serios inginerii, ci speciali?ti capabili nu doar s? aplice noi tehnologii, ci chiar s? le inventeze. Pentru asta ns? este necesar? o solid? preg?tire teoretic?. Universit??ile din restul lumii, prezente n topul celor cinci sute, au ajuns acolo nu pentru faptul c? absolven?ii lor au g?sit de lucru, ci pentru faptul c? num?r? printre profesori savan?i cunoscu?i, laurea?i ai premiului Nobel, autori ai sute de c?r?i, de la tratate masive, la comunic?ri care duc nainte domeniul lor de competen??. Ei au la dispozi?ie laboratoare utilate  ca-n filmele SF, au o armat? de laboran?i care sunt ei n?i?i mari speciali?ti n domeniu, studen?ii au de unde nv??a. Cercetarea este n Universitate cartea de vizit?, ori la noi munca de cercetare se face aproape clandestin, ea nu certific? valoarea ?colii, ci num?rul de absolven?i angaja?i! Singurul romn laureat cu premiul Nobel, George Emil Palade, ar fi r?mas un obscur profesor de biologie la Buz?u f?r? laboratoarele americane unde ?i-a elaborat  teoria. Ce ?anse are un savant s? se afirme ntr-o universitate romneasc?? De ce nu vine de la Paris domnul Basarab Nicolescu s? predea fizica la Bucure?ti?
          Imediat dup? ocupa?ia sovietic?, elita noastr? intelectual? a fost ndep?rtat? din Academie, din universit??i, din via?a public? ?i nlocuit? cu veleitari “membri de partid”, apoi, n anii ?aizeci, locurile r?mase libere din catedre au nceput s? fie ocupate nu de cei mai buni absolven?i, ci de activi?tii de la uascr. Dup? 1989 un alt val de activi?ti au n?p?dit universit??ile, sau au construit “afaceri” care s-au numit “universit??i particulare”. A nceput cump?ratul diplomelor, de liceu, de licen??, de doctorat, apoi multe catedre s-au constituit n afaceri de familie ?i universitatea a devenit o uria?? form? f?r? fond.
          mi amintesc o ntmplare pe care am mai povestit-o, dar care se potrive?te foarte bine aici. n timpul celui de al doilea r?zboi mondial, un profesor de biologie romn dintr-o ?coal? rural? a c?zut prizonier la ru?i, aproape de Odesa. Ofi?erul rus care tria prizonierii, cnd a auzit c? este profesor, l-a scos din rnd, nu l-a trimis la munc?, i-a acordat un regim preferen?ial, mncare mai bun?, ciocolat?, ?ig?ri, l-a l?sat s? se odihneasc? dou?-trei zile, apoi l-a chemat ?i l-a ntrebat: “Cacaia va?a opera?” El a dat din umeri, i-a explicat c? este un profesor de ?ar?, c? nu are “oper?”. “A, t uciteli, t ne profesor. Pa?ol na rabotu!” Ru?ii spun “prepodavateli” la nv???tor, “uciteli” la profesorul de liceu ?i “profesor” doar la profesorul universitar, care obligatoriu trebuie s? fie un savant cu “oper?”. C?i dintre universitarii no?tri au “oper?” ? C?i sunt cita?i de colegii lor din restul lumii n lucr?rile lor? C?i au produs asemenea impresie la congresele interna?ionale, nct se bat universit??ile din lume s?-i invite pentru un ciclu de conferin?e? Aici n Romnia ?i pot da unul altuia oricte diplome ?i premii, adev?rul apare atunci cnd ies n arena interna?ional?. Pentru ca nv???mntul romnesc s? nu mai fie mediocru trebuie mul?i bani, trebuie lansat? cercetarea ?tiin?ific? la nivelul la care se face n marile universit??i ale lumii, dar trebuie ca to?i profesorii universitari s? fie ntreba?i: “cacaia va?a opera?”. Am descoperi printre ei mul?i profesori de ?ar?…
10 oct
 
 
 
 
 
 
 
42
Psihologia victimei
 
          Criminali?tii vorbesc despre faptul c? sunt oameni care-s predestina?i s? fie victime. Exist? un comportament care atrage agresiunea, apoi exist? justific?ri ?i autoculpabiliz?ri care fac din victim? un ap?r?tor al criminalului. Poate exist? chiar un fel de voluptate masochist? a victimei, o pl?cere mai mult sau mai pu?in evident? cu care-?i plnge de mil?. Pe bun? dreptate domnul  C. T. Popescu spunea c? nu putem vorbi de criminali n absen?a victimelor, ori n isteria produs? de dosariad?, tocmai victimele lipsesc. Lipsesc sau sunt declarate criminali, n timp ce adev?ra?ii criminali o fac pe judec?torii. S-au scris tone de articole pe aceast? tem?, eu nsumi am mai scris dou?, ar fi cazul s? nu mai r?spundem acestei penibile provoc?ri, dar un interviu al Anei Blandiana publicat n ultimul num?r din “Formula AS”, ca ?i lectura unei excep?ionale c?r?i n format electronic de Vladimir Bucovski intitulat? “Bucovski la Sighet ” (www.liternet.ro) m-au determinat s? reiau tema.
          Ana Blandiana poveste?te propria sa experien?? cu privire la securitate, observnd un lucru elementar, dar care nu este luat n calcul nici de politicieni, nici de ziari?ti, nici de membrii CNSAS.  “Cred c? una dintre gre?elile pe care le facem acum este c? discut?m despre comunism ca despre ceva uniform ?i compact. N-a fost a?a” spune poeta. Sigur, fiecare caz este diferit de celelalte ?i cea mai mare absurditate este cea  a liberalilor care au hot?rt s?-i bage n aceea?i oal? pe to?i cei care au semnat un angajament. Dar fiecare sunt convins c? are povestea lui, inventat? sau nu, este imposibil de controlat adev?rul pove?tii, ceea ce se poate controla ns? evident este caracterul criminal al dela?iunii, faptul c? a f?cut r?u cuiva, c? exist? o victim?. Liberalii au devenit mai bol?evici dect bol?evicii, execut? f?r? judecat?, doar din dorin?a de a pl?ti unele poli?e politice. Pentru a o diaboliza pe doamna Mona Musc?, ei sunt gata s? schimbe legea, astfel nct s? o poat? include ?i pe ea.  Dar PSD-ul pe cine exclude? Dar PRM-ul, care chiar se mndre?te cu securi?tii din partid? Cine-i criminalul ?i cine-i victima: o asistent? venit? la Universitate dintr-o ?coal? de ?ar?, care ?tie c? dac? nu face tot ce i se spune poate ajunge napoi la ?ar?, sau ofi?erul de securitate care a pus-o s? semneze angajamentul? De ce nu-l caut? doamna Mona Musc? pe ofi?erul respectiv, s?-l dea n judecat?? Dup? psihologia victimei, de care vorbeam, n loc s? fie revoltat? ?i s? fac? proces, ea plnge ?i ?i cere scuze! Nu-i iau ap?rarea doamnei Mona Musc?, dar m? revolt? atitudinea asta vinovat?, n timp ce adev?ra?ii vinova?i jubileaz?. Un general de securitate care a ordonat sau chiar a comis crime este un erou, are afaceri mari sau pensii grase, n timp ce mii de oameni teroriza?i de ofi?erii alba?tri sunt teroriza?i n continuare, ba ajung s? ?i plng? ?i s?-?i cear? iertare, ca doamna Mona Musc?!
          Dac? tot vorbim de iertare,  doamna deputat tot ar avea de ce s?-?i cear?, de?i poate c? n to?i ace?ti ani a fost ?antajat? cu acel dosar care a ap?rut atunci cnd a fost nevoie de el… M? gndesc la faptul c? domnia sa a contribuit la luarea a cel pu?in trei decizii care pe mine m-au surprins. n primul rnd a propus ?i a reu?it s? impun? n fruntea CNSAS pe domnul Oni?oru, care a avut “sarcina” s? fac? din el o institu?ie de operet?. A contribuit apoi cu toat? capacitatea sa de influen?are la salvarea monumentului funerar al comuni?tilor, chiar sacrificnd construc?ia viitoarei catedrale patriarhale. n sfr?it, se laud? cu o lege a pensiilor  potrivit c?reia profesorii, medicii, arti?tii au ni?te pensii de mizerie, n timp ce activi?tii ?i securi?tii au pensii de multe mii de lei noi. Pentru pensionarii cu studii universitare s-au mai ad?ugat ?i anii de facultate, deoarece pensiile ie?eau mai mult dect ridicole, dar calcula?i la nivelul salariului minim pe economie la anii respectivi. Nu s-au gndit s? le calculeze securi?tilor ?i activi?tilor pensiile la nivelul salariului minim!  Ei pentru ce primesc pensii mari, pentru c? au terorizat oamenii ?i au distrus ]ara? n?eleg c?, potrivit moralei cre?tine, nu au fost b?ga?i n pu?c?rie, cum ar fi trebuit, dar s? le mai dai ?i pensii uria?e drept premii pentru crimele s?vr?ite!            Doamna Mona Musc? nu trebuie pedepsit? pentru acel dosar, ci pentru aceste decizii la luarea c?rora a contribuit decisiv. Probabil func?ioneaz? pn? la urm? o lege a compensa?iei!
 
2 oct.
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X