41
R?spunderea magistra?ilor
 
         Dup? scandalul din ?coli, a venit ?i rndul judec?toriilor s?-?i nchid? u?ile pe motiv de salarizare. Sigur c? este mic un salariu de cinci milioane de lei vechi,dar nu este mic dac?-l compar?m cu salariile din nv???mnt. Doar comparativ cu cele ?aptesprezece milioane ale ?efilor, sau cu zecile de milioane ale judec?torilor, el pare mic. Sigur c? este inechitabil ca grefierul s? aib? de zece ori mai pu?in dect judec?torul. Balamucul din salarizarea bugetarilor a ap?rut cnd s-au dat, preferen?ial, m?riri de salarii la parlamentari, apoi la ofi?eri, la poli?ie, la vam?, n sfr?it la judec?tori, pe motiv c? salariile mari i fac incoruptibili. Ct de incoruptibili au devenit se vede dup? num?rul  arest?rilor din vam?. Echitatea nu este punctul forte al doctrinei liberale, dar pn? acum am avut doar guvern?ri social democrate sau cre?tin democrate. Un social democrat convins, ca domnul Petre Roman, a creat  n economia nc? de stat structuri capabile s? genereze salarii de sute de milioane pentru directori, n condi?iile unor prest?ri lamentabile, care de cele mai multe ori au dus la faliment. Schimbarea bazei de calcul a salariilor bugetare au inaugurat-o parlamentarii, apoi bulg?rele de z?pad? a crescut alarmant. Anul trecut, vrnd s? scape de gura profesorilor, guvernan?ii au promis c? pn? n aprilie vor face o nou? lege a salariz?rii bugetarilor, care s? rezolve cererile celor din nv???mnt. Nu au f?cut nimic pn? acum, iar ministrul muncii spune c? o nou? lege nu este posibil? dect peste patru ani! Este total absurd, deoarece pentru aceast? lege nu este nevoie dect de voin?? politic?. Nu-i nevoie de bani. Doamna ministru Monica Macovei spune c? nu poate m?ri salariile grefierilor, deoarece nu-i d? bani ministrul finan?elor. Dar nu-i nevoie s? ia bani din buget, ci doar s?-i redistribuie pe cei care-i are. Dac? ar lua de la fiecare judec?tor cte cinci milioane, ar dubla pur ?i simplu salariul grefierilor, iar de la judec?tori nici nu s-ar cunoa?te.
         Pe lng? salarii, judec?torii sunt privilegia?i ?i prin faptul c? sunt inamovibili, dar ?i mai ales prin faptul c? nu au aproape nici un fel de r?spundere. Un ministru poate fi suspendat, apoi judecat, exist? o lege a r?spunderii ministeriale, chiar pre?edintele poate fi suspendat, doar judec?torii nu; ei sunt un fel de dumnezeu! Esen?a democra?iei st? n faptul c? puterile n stat se controleaz? reciproc. Parlamentul, Guvernul ?i Pre?edintele se controleaz? unul pe altul, dar Justi?ia nu intr? n acest cerc. Ea este deasupra tuturor. ncercarea unor membri ai Parlamentului de a formula o lege a r?spunderii magistra?ilor a produs ieri o mascarad? care ntrece mult pe cea din nv???mnt, deoarece are ca obiect fuga de r?spundere: o grev? a judec?torilor! Domnii (de fapt doamnele) care amn? mii de procese au hot?rt ca o jum?tate de or? s? nu mai judece, deoarece nu vor s? fie tra?i la r?spundere pentru sentin?ele pe care le dau. Statul romn a pl?tit sute de milioane de euro daune pentru procesele pierdute la CEDO, dar nimeni nu i-a cerut judec?torului care a dat o sentin?? evident nelegal? ?i netemeinic? s? r?spund? material ?i chiar penal pentru ea. Cum se explic? solu?ii diametral opuse date de judec?tori care aplic? totu?i aceea?i lege? Domnul Emil Hurezeanu este de p?rere c? fiecare judec?tor judec? “n legea lui”! P?i pentru o asemenea judecat? trebuie s? aib? salarii  de cteva ori mai mari dect ale profesorilor sau ale medicilor ?i nici s? nu r?spund? de ceea ce fac? Sentin?ele gre?ite sunt condi?ionate fie de prostie, fie de corup?ie, fie pur ?i simplu de nep?sare, deoarece judec?torul ?tie c? nu trebuie s? dea socoteal? nim?nui. Va da socoteal? Judec?torului Suprem, dar pu?in i pas?. Crucea din sala de judecat? ?i Biblia sunt pentru cine crede n Dumnezeu, nu pentru judec?tori. Eu cred c? ar trebui s? existe nu doar c?ile de atac a unei sentin?e, ci ?i posibilitatea ca justi?iabilul care se simte nedrept??it s? poat? da n judecat? judec?torul, care nu este mai presus de lege, conform Constitu?iei. Dac? ar mai fi controlate ?i averile magistra?ilor, poate c? justi?ie s-ar face n sfr?it ?i n Romnia.
          Magistratul trebuie s?-?i fac? meseria bine, ca ?i medicul, sau profesorul, f?r? s? aib? salarii sau privilegii care s?-l scoat? deasupra celorlal?i, chiar deasupra Legii!
 
26 sept.