Skip to content

JURNALUL UNUI OUTSIDER, de Ioan Neacşu

publicistică din anul 2006 – Ziarul de Bacău

Archive

Archive for septembrie, 2006
 
 
 
 
 
 
 
41
R?spunderea magistra?ilor
 
         Dup? scandalul din ?coli, a venit ?i rndul judec?toriilor s?-?i nchid? u?ile pe motiv de salarizare. Sigur c? este mic un salariu de cinci milioane de lei vechi,dar nu este mic dac?-l compar?m cu salariile din nv???mnt. Doar comparativ cu cele ?aptesprezece milioane ale ?efilor, sau cu zecile de milioane ale judec?torilor, el pare mic. Sigur c? este inechitabil ca grefierul s? aib? de zece ori mai pu?in dect judec?torul. Balamucul din salarizarea bugetarilor a ap?rut cnd s-au dat, preferen?ial, m?riri de salarii la parlamentari, apoi la ofi?eri, la poli?ie, la vam?, n sfr?it la judec?tori, pe motiv c? salariile mari i fac incoruptibili. Ct de incoruptibili au devenit se vede dup? num?rul  arest?rilor din vam?. Echitatea nu este punctul forte al doctrinei liberale, dar pn? acum am avut doar guvern?ri social democrate sau cre?tin democrate. Un social democrat convins, ca domnul Petre Roman, a creat  n economia nc? de stat structuri capabile s? genereze salarii de sute de milioane pentru directori, n condi?iile unor prest?ri lamentabile, care de cele mai multe ori au dus la faliment. Schimbarea bazei de calcul a salariilor bugetare au inaugurat-o parlamentarii, apoi bulg?rele de z?pad? a crescut alarmant. Anul trecut, vrnd s? scape de gura profesorilor, guvernan?ii au promis c? pn? n aprilie vor face o nou? lege a salariz?rii bugetarilor, care s? rezolve cererile celor din nv???mnt. Nu au f?cut nimic pn? acum, iar ministrul muncii spune c? o nou? lege nu este posibil? dect peste patru ani! Este total absurd, deoarece pentru aceast? lege nu este nevoie dect de voin?? politic?. Nu-i nevoie de bani. Doamna ministru Monica Macovei spune c? nu poate m?ri salariile grefierilor, deoarece nu-i d? bani ministrul finan?elor. Dar nu-i nevoie s? ia bani din buget, ci doar s?-i redistribuie pe cei care-i are. Dac? ar lua de la fiecare judec?tor cte cinci milioane, ar dubla pur ?i simplu salariul grefierilor, iar de la judec?tori nici nu s-ar cunoa?te.
         Pe lng? salarii, judec?torii sunt privilegia?i ?i prin faptul c? sunt inamovibili, dar ?i mai ales prin faptul c? nu au aproape nici un fel de r?spundere. Un ministru poate fi suspendat, apoi judecat, exist? o lege a r?spunderii ministeriale, chiar pre?edintele poate fi suspendat, doar judec?torii nu; ei sunt un fel de dumnezeu! Esen?a democra?iei st? n faptul c? puterile n stat se controleaz? reciproc. Parlamentul, Guvernul ?i Pre?edintele se controleaz? unul pe altul, dar Justi?ia nu intr? n acest cerc. Ea este deasupra tuturor. ncercarea unor membri ai Parlamentului de a formula o lege a r?spunderii magistra?ilor a produs ieri o mascarad? care ntrece mult pe cea din nv???mnt, deoarece are ca obiect fuga de r?spundere: o grev? a judec?torilor! Domnii (de fapt doamnele) care amn? mii de procese au hot?rt ca o jum?tate de or? s? nu mai judece, deoarece nu vor s? fie tra?i la r?spundere pentru sentin?ele pe care le dau. Statul romn a pl?tit sute de milioane de euro daune pentru procesele pierdute la CEDO, dar nimeni nu i-a cerut judec?torului care a dat o sentin?? evident nelegal? ?i netemeinic? s? r?spund? material ?i chiar penal pentru ea. Cum se explic? solu?ii diametral opuse date de judec?tori care aplic? totu?i aceea?i lege? Domnul Emil Hurezeanu este de p?rere c? fiecare judec?tor judec? “n legea lui”! P?i pentru o asemenea judecat? trebuie s? aib? salarii  de cteva ori mai mari dect ale profesorilor sau ale medicilor ?i nici s? nu r?spund? de ceea ce fac? Sentin?ele gre?ite sunt condi?ionate fie de prostie, fie de corup?ie, fie pur ?i simplu de nep?sare, deoarece judec?torul ?tie c? nu trebuie s? dea socoteal? nim?nui. Va da socoteal? Judec?torului Suprem, dar pu?in i pas?. Crucea din sala de judecat? ?i Biblia sunt pentru cine crede n Dumnezeu, nu pentru judec?tori. Eu cred c? ar trebui s? existe nu doar c?ile de atac a unei sentin?e, ci ?i posibilitatea ca justi?iabilul care se simte nedrept??it s? poat? da n judecat? judec?torul, care nu este mai presus de lege, conform Constitu?iei. Dac? ar mai fi controlate ?i averile magistra?ilor, poate c? justi?ie s-ar face n sfr?it ?i n Romnia.
          Magistratul trebuie s?-?i fac? meseria bine, ca ?i medicul, sau profesorul, f?r? s? aib? salarii sau privilegii care s?-l scoat? deasupra celorlal?i, chiar deasupra Legii!
 
26 sept.
 
 
 
 
 
40
Cre?tin democra?ia salveaz? Romnia ?
 
         Duminic? a avut loc la Bac?u Conferin?a organiza?iei jude?ene a PN?CD. Domnul B?lan Ioan, singurul candidat la func?ia de pre?edinte, a prezentat o mo?iune intitulat? “Numai cre?tin democra?ia salveaz? Romnia” n care tradi?ionala politic? anticomunist? ?i pronun?at doctrinar? a PN?CD-ului s-a mbinat cu foarte pragmatice idei “corecte politic”. In principiu, domnul Ioan B?lan are dreptate. Eu am sus?inut nc? din 1990 c? tranzi?ia de la comunism la capitalism nu poate fi garantat? nici de social-democra?i, care n toate fostele state comuniste provin din fostele partide unice, nici de liberali, care n-au cum s? apar? ca for?? politic? ?i mai ales economic? din vechiul sistem. Cine putea avea “capital” n 1989? Cei care veneau din str?in?tate, deci au f?cut avere acolo, sau cei care au furat ?i continu? s? fure n Romnia. Acum, dup? at?ia ani, au ap?rut ?i capitali?ti forma?i n ?ar?, dar ei sunt mereu contesta?i deoarece sunt asimila?i de opinia public? celorlalte dou? categorii. Singurii care aveau ?i o politic? radical anticomunist?, ?i o doctrin? potrivit? cu starea ??rii de dup? 1989 erau ??r?ni?tii. Morala cre?tin?, ideea de dreptate, subsidiaritatea, patriotismul  reprezint? baza doctrinar? a unei politici capabile s? gestioneze tranzi?ia. Din p?cate nu-s suficiente doar principiile. Este nevoie ?i de oameni, de “expertiz?”, cum se spune acum, de oameni competen?i ?i hot?r?i, capabili s? pun? n oper? ideile. Mai este nevoie ?i de voin?a electoratului. Un popor ?inut o jum?tate de secol n nchisoare, cnd iese la lumin?, orbit de soare are tendin?a s? se ntoarc? la loc n umbra cu care s-a obi?nuit. A?a s-a ntmplat la noi timp de ?ase ani, ani n care mafia securisto-comunist? s-a consolidat. Cnd a venit la putere CDR-ul ?i Emil Constantinescu, mafia st?pnea deja Romnia. Anii 1996-2000 sunt singurii ani n care s-a f?cut reform? real?. Din p?cate PN?CD-ul – adev?ratul autor al acestei reforme – a fost diabolizat de o pres? nu neap?rat obedient? mafiei, ct imatur? ?i incapabil? s? analizeze e?ichierul politic. n to?i acei patru ani s-a stopat declinul financiar, s-a stopat distrugerea economiei, s-au pus bazele unei Romnii europene n toate domeniile. Munca sisific? a guvernelor care s-au perindat n acest timp, dar mai ales a guvernului Victor Ciorbea a fost sistematic sabotat? nu doar de opozi?ie, ct mai ales din interior, de ministrul transporturilor, de exemplu… Presa a prezentat astfel lucrurile nct ?i azi, la festivit??ile de la ?ebea, de exemplu, Victor Ciorbea este huiduit de echipele de agitatori care-l huiduiau ?i pe Corneliu Coposu. Domnul pre?edinte Emil Constantinescu a cur??at serviciile secrete de securi?ti, a trecut n rezerv? sute de generali ?i colonei, dar dup? 2000 mul?i dintre ei au revenit. Au fost judeca?i, condamna?i ?i nchi?i sute de ho?i mari, dar dup? 2000 au fost elibera?i. Pre?edintele Emil Constantinescu este v?zut, de asemenea, ca resposabil pentru toate nenorocirile pe care el de fapt le-a stopat. Cum poate fi l?murit un electorat orbit de propaganda pl?tit? de mafie c? singura solu?ie este pentru Romnia democra?ia cre?tin?? ntr-un singur mod: propunndu-i nu doar principii ?i programe, ci ?i oameni capabili s? le realizeze. Aici ns? PN?CD-ul st? r?u. Nu po?i face politic? mare cu ve?nicul domn Corni??. Nici dac? ai la centru tot un Opri?, un Bubenec, nu-i mare scofal?. Cnd am auzit, duminica trecut?, c? domnul Ciuhandru propune o colaborare cu Partidul Democrat, am r?mas perplex. Cred c? ?i pe s?racul Gheorghe Ceau?escu l-a luat propunerea prin surprindere ?i inima nu i-a mai rezistat. Dumnezeu s?-l odihneasc?! Cum s? colaborezi cu cei care sistematic te-au sabotat cnd erai la guvernare? Nu-i previzibil faptul c? se vor purta la fel? De fapt nici nu au continuat discu?iile, ceea ce i-a determinat pe ??r?ni?ti s? cear? conducerii PPE s? amne discutarea primirii Partidului Democrat din Romnia ca membru asociat. Domnul Adrian Ghi??, secretarul general al PN?CD, prezent la conferin?a de duminic?, a motivat gestul cre?tin-democra?ilor romni prin aceea c? Partidul Democrat nu s-a ?inut de cuvnt ?i nu a continuat discu?iile propuse de domnul Ciuhandru. Foarte bine! Nici la Bac?u Partidul Democrat nu s-a deranjat s? fie prezent cu un mesaj, orict de formal… De fapt doar dou? forma?iuni politice, Ac?iunea Popular?, prin doamna dr. Mrtz ?i Partidul Ecologist, prin domnul Grecu au onorat cu prezen?a lor conferin?a PN?CD-ului din jude?ul Bac?u. ??r?ni?tii v?d cine le sunt prietenii, de fapt cu c?i prieteni au mai r?mas!
         Conferin?a PN?CD din jude]ul Bac?u este simptomatic? pentru impasul n care se afl? democra?ia cre?tin? n Romnia, dar noua echip? instalat? la conducere este optimist? ?i este hot?rt? s? devin? o for??. Ar fi bine pentru jude?, ar fi bine pentru Romnia. Doamne ajut?!
 
18 sept.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
Fi?i totu?i domni, tovar??i !
 
         Am v?zut zilele trecute la televizor o demonstra?ie a elevilor dintr-o ?ar? latinoamerican?. Protestatarii, foarte zgomoto?i, aveau corpurile pictate ?i s-au b?tut cu poli?ia, dar nu cred c? au convins astfel guvernul de juste?ea revendic?rilor pe care le clamau. Acest reportaj mi-a amintit de recenta luare de pozi?ie a liderilor sindicatelor din nv???mnt, care amenin?au cu boicotarea deschiderii anului ?colar deoarece guvernul nu a respectat promisiunile f?cute anul trecut cu ocazia grevei din ?coli. Cea mai important? promisiune neonorat? este elaborarea, pn? n aprilie (!) a.c., a unei legi a salariz?rii bugetarilor care s? stabileasc? nivelul salariilor din nv???mnt comparativ cu celelalte categorii de salarii de la buget.
         Sindicali?tii au dreptate. Sigur c? ?coala este n continuare desconsiderat? de politicieni! Sigur c? legea, promis? pentru aprilie ?i neterminat? nici n septembrie descalific? ntregul guvern! Reac?ia tovar??ilor lideri de sindicat este ns? cel pu?in gre?it?. Ar mai lipsi  s?-i vedem defilnd prin fa?a Guvernului n pielea goal?, cu graffitti pe tot corpul cuprinznd revendic?ri sindicale! S? fim serio?i! Adev?rata ac?iune sindical?, cu sor?i de izbnd?, este doar boicotarea examenelor. Cnd a trecut aprilie, a trecut ?i luna mai, n iunie trebuia s? se blocheze anul ?colar. Nici nu-i nevoie de mitinguri sindicale, este suficient ca profesorii examinatori s? nu cear? s? participe la comisii ! O grev? la nceput de an ?colar, ca ?i anul trecut, nu face dect s? bulverseze procesul de nv???mnt, dar n dauna dasc?lilor ?i a elevilor, guvernul nu numai c? nu are nimic de pierdut, el chiar c?tig? prin neplata orelor neefectuate. Poate exist? vreun c?tig de imagine? Pentru liderii de sindicat o fi, dar pentru ?coal?, categoric nu! P?rin?ii ?i elevii, comunit??ile locale v?d n asemenea ac?iuni ridicolul ?i dasc?lii nu au dect de pierdut din bruma de prestigiu care le-a mai r?mas.
         A boicota ns? deschiderea anului ?colar este o impietate, este o insult? adus? celei mai importante institu?ii de educare moral? dup? Biseric?. Deschiderea anului ?colar este o s?rb?toare nu doar a elevilor ?i profesorilor, ci a ntregii ??ri. Copiii vin la ?coal? cu bra?ele pline de flori, preo?ii binecuvnteaz? n ceremonii care n ultimii ani au revenit n tradi?ia ?colii noastre, p?rin?ii se bucur? ?i n?d?jduiesc faptul c? odraslele lor vor ie?i din ?coal? mai buni ?i mai de?tep?i. Orict ne-ar oripila guvernul, orict? dreptate ar avea sindicatele s? protesteze, nu se face s? maculezi cea mai mare s?rb?toare a ?colii. Este ca ?i cum preo?ii ar face grev? de Sfintele Pa?ti!
         Copiii trebuie s? p??easc? n ?coal? cu sfial?, cu ncredere, cu bucurie, cu dragoste. Dasc?lii sunt p?rin?ii lor spirituali, iar ?coala este a doua cas?. Trebuie respectat? ?i iubit?. Deja sunt ?coli n care se cnt? manele, sau se mzg?lesc pere?ii cu graffitti, deja sunt elevi care se comport? n ?coal? ca-n ga?ca de cartier. Vre?i ca ?colile noastre s? arate ca ?colile de la periferia ora?elor americane? Ne mai lipsesc pistoalele, sau demonstra?ii cu corpuri pictate!
         ?coala romneasc? nc? mai este un loc n care se formeaz? viitorul om n spiritul moralei cre?tine, al bunei-cuviin?e, al respectului pentru lege, al dragostei de ?ar?.
          L?sa?i copiii s? vin? la ?coal?!
         Fi?i totu?i domni, tovar??i !
 
12 sept.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
Sat f?r? cini
 
         Serialul horror pe care l urm?rim n fiecare sear? la jurnalele de actualit??i cu accidente, crime, furturi, b?t?i ?i cte ?i mai cte groz?vii pe care nici un hitchkoock nu le poate inventa creeaz? o imagine suprarealist? a unei Romnii care nu-?i mai g?se?te busola. De vin? sunt ?i cei care selecteaz? ?tirile, dar nici nu putem spune c? realitatea nu-i asta: o realitate care bate orice imagina?ie. Ni?te ho?i au furat cablurile de la linia ferat? ?i zeci de trenuri, cu mii de c?l?tori, au circulat ca acum o sut? de ani. Culmea este c? ho?ii ?tiau c? nu c?tig? mare lucru pe srma furat?, au f?cut doar o diversiune ca poli?ia s? plece de lng? vagoanele pe care de fapt le vizau. Tactic? ?i strategie! Un alt ho?, mai pu?in ?colit, a vrut s? fure firele de la o linie de nalt? tensiune, n-a ?tiut cum e cu vol?ii ?i s-a pr?jit la propriu. Altul a ncercat s? fure din mersul trenului ?i a ajuns cu picioarele sub ro?i. Asta-i ce am aflat de la televizor n ultimele zile. Fenomenul ho?iei este mult mai mare, el dubleaz? corup?ia ?i se ntinde pe toate palierele, de la furtul unui capac de canalizare pn? la furtul unui combinat, sau al unei b?nci. Legi avem, poli?ie avem, justi?ie la fel, dar sentimentul de insecuritate se amplific? pe zi ce trece. De data asta nu mai dau vina pe televiziune. O femeie este b?tut?  n plin? strad? sub ochii ngrozi?i ai trec?torilor, dar nimeni nu intervine. Oamenilor le era fric?, l cuno?teau pe b?t?u?. Dar poli?ia unde este? n ultima s?pt?mn? am aflat c? ?i c?iva poli?i?ti au luat b?taie. Cum este posibil? Cine face legea? Cine are mu?chii mai tari! A?a arat? un stat de drept?
         Am spus c? avem legi. Problema este ns? c? nu avem legi bune, adic? eficiente. Atta timp ct legea nu este eficient?, ct timp ho?ii ?i practic? nestingheri?i “meseria”, legea-i proast?. Ori este aplicat? prost, birocratic, urm?rindu-se litera, nu spiritul ei, cum se spune. Poli?ia nc? i mai spune p?gubitului: “Prinde tu ho?ul, c? apoi vin eu s?-l arestez!”. Ani de zile s-au furat capacele de la canalizare, au fost accidente, municipalitatea a cheltuit mul?i bani cu nlocuirea lor, dar nu i-a venit n minte nici unui poli?ist s? se duc? la un centru de achizi?ii de fier vechi , s? caute capacele ?i s?-l ntrebe pe patron de unde le are. Cablurile de la calea ferat? nu se g?sesc pe maidane, este foarte simplu s? treci pe la to?i negustorii de fier vechi ?i unde g?se?ti cablurile s? ntrebi de unde le are.   Nu-i mare filosofie, eu cred c? nici nu trebuie cine ?tie ce ?coal? ca s? prinzi un ho?, trebuie doar s? vrei. Iar o poli?ie ineficient? va fi totdeauna a?a dac? guvernan?ii nu vor n?elege s?-i trimit? la plimbare pe cei care  doar mimeaz? lupta cu infrac?ionalitatea. Merge?i n Bac?u de la un cap?t la altul ?i spune?i-mi, c?i poli?i?ti a?i v?zut pe strad?? Noaptea nici nu mai vorbesc. Ma?inile circul? aiurea ?i trebuie un accident de amploarea celui din Bucure?ti de s?pt?mna trecut?, ca poli?ia s? se trezeasc?. Nu doar Bucure?tii, ci ntreaga ?ar? este un imens sat f?r? cini. Ho?ii fur?, ?oferii criminali zburd? pe ?osele, clanurile se bat cu pistoale, cu s?bii, cu ce apuc?.
          n acest sat f?r? cini, o infrac?iune cum ar fi zgomotul produs peste decibelii admi?i de lege pare o glum?. “Muzica” de la “Curcanul de aur” url? nfior?tor, ?innd treaz un cartier ntreg toat? noaptea, dar nici poli?ia, nici prim?ria, nimeni nu intervine. Asta se ntmpl? de ani ntregi. Ne-am obi?nuit cu r?ul! Ne-am obi?nuit cu ho?ii, cu b?t?u?ii, cu be?ivii, nu-i mai consider?m excep?ii, ba chiar vom ajunge s? ne cerem scuze c? noi nu suntem ca ei. Poli?ia va ajunge ?i ea – dac? n-a ajuns deja! – s?-i protejeze pe ei de eventualele repro?uri pe care un om cinstit le-ar putea adresa.
         Fereasc? Dumnezeu s? nu fie ?sta nceputul sfr?itului!
 
4 sept.
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X